Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizowanie społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-4ASL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywizowanie społeczności lokalnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gancarz
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie (prezentacja i kolokwium).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką aktywizacji społeczności lokalnych oraz tworzenia sieci interakcji pomiędzy różnymi grupami podmiotów życia społecznego działających w środowisku lokalnym. Celem zajęć jest poznanie podstaw teoretycznych aktywizacji społeczności lokalnych w odniesieniu do dobrych praktyk. Student pozna: cele, założenia, kierunki rozwoju społeczności lokalnych; aktywizacja w działaniach pomocy społecznej, programy aktywizacji wobec rodziny, aktywna integracja w pracy pedagogicznej, modele i strategie aktywizowania społeczności lokalnych; Social planning – planowanie społeczne w środowisku lokalnym; Community education - kształcenie społeczności, edukacja wspólnotowa; współpraca administracji samorządowej i NGO w aktywizowaniu społeczności lokalnych; rola, funkcje liderów w tworzeniu społeczności lokalnych i ich kreowanie; organizacje pozarządowe w procesie aktywizacji społeczności lokalnych; budowa społeczeństwa obywatelskiego; projekty aktywizacji społeczności lokalnych – źródła finansowania, dobre praktyki. Realizacja projektu przygotowanego przez studentów w ramach przedmiotu Projektowanie współpracy transgranicznej i jej finansowanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)