Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-4PDSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Tomasz Gebel, Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (egzamin, prezentacja, praca w grupach), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Przedmiot z zakresu podstaw diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce powinien umożliwić studentom wykorzystanie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wiedzy o rodzinie, psychologii społecznej, by w sposób całościowy – holistyczny uczyć się umiejętnego i adekwatnego do warunków, sytuacji i aktualnych problemów diagnozowania środowiska społecznego dzieci i młodzieży. Diagnoza taka ma swoje teoretyczne podstawy podejmowanych działań, podzielona jest na etapy i mierzona jest określonymi wskaźnikami. Elementem ważnym jest uwzględnienie tych wskaźników w odniesieniu do potrzeb rozwojowych, społecznych, wychowawczych dziecka i jego rodziny, środowiska wychowującego i wspierającego w sytuacjach społecznych i w środowisku lokalnym. Ważnym zagadnieniem jest potrzeba wykorzystania elementów cyklu diagnostycznego, poszukiwanie i diagnozowanie ograniczeń w świadczeniach rodzinnych i społecznych (także instytucjonalnych) wobec dziecka, poszukiwanie i diagnozowanie możliwych przejawów dysfunkcjonalności u dzieci i młodzieży z grup tzw. ryzyka w celu ich minimalizowania drogą kompensacji na rożnych płaszczyznach socjalizacji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Tomasz Gebel, Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (egzamin, prezentacja, praca w grupach), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Przedmiot z zakresu podstaw diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce powinien umożliwić studentom wykorzystanie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wiedzy o rodzinie, psychologii społecznej, by w sposób całościowy – holistyczny uczyć się umiejętnego i adekwatnego do warunków, sytuacji i aktualnych problemów diagnozowania środowiska społecznego dzieci i młodzieży. Diagnoza taka ma swoje teoretyczne podstawy podejmowanych działań, podzielona jest na etapy i mierzona jest określonymi wskaźnikami. Elementem ważnym jest uwzględnienie tych wskaźników w odniesieniu do potrzeb rozwojowych, społecznych, wychowawczych dziecka i jego rodziny, środowiska wychowującego i wspierającego w sytuacjach społecznych i w środowisku lokalnym. Ważnym zagadnieniem jest potrzeba wykorzystania elementów cyklu diagnostycznego, poszukiwanie i diagnozowanie ograniczeń w świadczeniach rodzinnych i społecznych (także instytucjonalnych) wobec dziecka, poszukiwanie i diagnozowanie możliwych przejawów dysfunkcjonalności u dzieci i młodzieży z grup tzw. ryzyka w celu ich minimalizowania drogą kompensacji na rożnych płaszczyznach socjalizacji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (egzamin, prezentacja, praca w grupach), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Przedmiot z zakresu podstaw diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce powinien umożliwić studentom wykorzystanie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wiedzy o rodzinie, psychologii społecznej, by w sposób całościowy – holistyczny uczyć się umiejętnego i adekwatnego do warunków, sytuacji i aktualnych problemów diagnozowania środowiska społecznego dzieci i młodzieży. Diagnoza taka ma swoje teoretyczne podstawy podejmowanych działań, podzielona jest na etapy i mierzona jest określonymi wskaźnikami. Elementem ważnym jest uwzględnienie tych wskaźników w odniesieniu do potrzeb rozwojowych, społecznych, wychowawczych dziecka i jego rodziny, środowiska wychowującego i wspierającego w sytuacjach społecznych i w środowisku lokalnym. Ważnym zagadnieniem jest potrzeba wykorzystania elementów cyklu diagnostycznego, poszukiwanie i diagnozowanie ograniczeń w świadczeniach rodzinnych i społecznych (także instytucjonalnych) wobec dziecka, poszukiwanie i diagnozowanie możliwych przejawów dysfunkcjonalności u dzieci i młodzieży z grup tzw. ryzyka w celu ich minimalizowania drogą kompensacji na rożnych płaszczyznach socjalizacji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hristo Kyuchukov
Prowadzący grup: Hristo Kyuchukov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.