Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie współpracy transgranicznej i jej finansowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-8PWT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie współpracy transgranicznej i jej finansowanie
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gebel
Prowadzący grup: Tomasz Gebel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gebel
Prowadzący grup: Tomasz Gebel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń, Petro Saukh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

PROJEKT INDYWIDUALNY


Student potrafi zaprezentować wybrany projekt transgraniczny prowadzony w poszczególnych Euroregionach dla wybranej grupy adresatów w odniesieniu do własnych zainteresowań


PROJEKT GRUPOWY


Student potrafi współdziałać w zespole przygotowującym projekt transgraniczny, zawierający komponenty i zasady oddziaływania transgranicznego, opis celów, potrzeb i problemów, które rozwiązuje z wykorzystaniem potencjałów zagranicznych partnerów. Student potrafi również w ramach działań zaprojektować realny budżet i harmonogram działań kluczowych.


Ocenie podlega zawartość merytoryczna projektu, jego estetyka wykonania, kreatywność, spójność, sposób zaprezentowania go na forum, umiejętność

pracy w zespole oraz umiejętności klarownej i precyzyjnej wypowiedzi w przedstawianiu własnych pomysłów.


AKTYWNOŚĆ


Student wykazuje się aktywnością , chętnie podejmuje działania w zakresie prowadzenia dyskusji i rozwiązywania ćwiczeń dotyczących kontekstów kulturowych pogranicza, identyfikacji potrzeb i zagrożeń pogranicza, zasad tworzenia programów transgranicznych, etapów tworzenia transgranicznego partnerstwa, itp.


Ocenie podlega aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie niezbędnych materiałów do zajęć oraz stopień znajomości zalecanej literatury.


Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną wyszczególnionych metod weryfikacji efektów kształcenia.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.