Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa po I roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-PZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa po I roku
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

według przewodnika

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom: - zapoznać się z formami pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej stosowanymi w danej placówce, - zaobserwować zróżnicowane formy aktywności dzieci, rozwoju ich gotowości do współdziałania i konfrontowanie tych spostrzeżeń z wiedzą psychopedagogiczną, - wykazać się podczas opieki nad dzieckiem, stymulowaniu jego rozwoju, poszerzeniu autonomii i samodzielności dziecka, - współuczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu krótkich form wybranych zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych (z uwzględnieniem zajęć plastycznych, muzycznych z elementami rytmiki) zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym przez opiekuna, do którego przydzielono studenta, - zweryfikować przydatność ich wiedzy teoretycznej w warunkach organizowanego wsparcia instytucjonalnego, a także wykorzystywanie jej w różnych obszarach pracy pozaszkolnej, - wejść w interakcje z dziećmi i młodzieżą o słabszej kondycji zdrowotnej bądź nieharmonijnym rozwoju.

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

według przewodnika

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom: - zapoznać się z formami pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej stosowanymi w danej placówce, - zaobserwować zróżnicowane formy aktywności dzieci, rozwoju ich gotowości do współdziałania i konfrontowanie tych spostrzeżeń z wiedzą psychopedagogiczną, - wykazać się podczas opieki nad dzieckiem, stymulowaniu jego rozwoju, poszerzeniu autonomii i samodzielności dziecka, - współuczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu krótkich form wybranych zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych (z uwzględnieniem zajęć plastycznych, muzycznych z elementami rytmiki) zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym przez opiekuna, do którego przydzielono studenta, - zweryfikować przydatność ich wiedzy teoretycznej w warunkach organizowanego wsparcia instytucjonalnego, a także wykorzystywanie jej w różnych obszarach pracy pozaszkolnej, - wejść w interakcje z dziećmi i młodzieżą o słabszej kondycji zdrowotnej bądź nieharmonijnym rozwoju.

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gancarz
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

wypowiedź ustna i sprawdzenie dokumentów - sprawdzenie wiedzy, umiejętności, kompetencji studenta nabytych podczas praktyk zawodowych; analiza dokumentacji praktyk przedłożonej przez studenta

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom:

- zapoznać się z formami pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej stosowanymi w danej placówce,

- zaobserwować zróżnicowane formy aktywności dzieci, młodzieży lub osób dorosłych, rozwoju ich gotowości do współdziałania i konfrontowanie tych spostrzeżeń z wiedzą psychopedagogiczną,

- wykazać się podczas opieki nad dzieckiem, stymulowaniu jego rozwoju, poszerzeniu autonomii i samodzielności dziecka,

- współuczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu krótkich form wybranych zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych (z uwzględnieniem zajęć plastycznych, muzycznych z elementami rytmiki) zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym przez opiekuna, do którego przydzielono studenta w placówce,

- zweryfikować przydatność ich wiedzy teoretycznej w warunkach organizowanego wsparcia instytucjonalnego, a także wykorzystywanie jej w różnych obszarach pracy pozaszkolnej,

- wejść w interakcje z dziećmi i młodzieżą o słabszej kondycji zdrowotnej bądź nieharmonijnym rozwoju.

Uwagi:

Zalecana realizacja efektów kształcenia z modułów: wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, psychologia rozwojowa, podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wprowadzenie do pracy socjalnej, pedagogika rodziny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.