Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S2-4WM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie egzaminu pisemnego na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna - uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji testu), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

1. Indywidualne, społeczne, kulturowe, światopoglądowe i ideologiczne uwarunkowania procesów edukacyjnych - wprowadzenie w problematykę.

2. Konformizm czy emancypacja - jak praktyka życia codziennego kształtuje tożsamość.

3. Między asymilacją i transgresją - funkcje i zadania edukacji w warunkach wielokulturowości .

4. Edukacyjne konteksty kształtowania się tożsamości kulturowej.

5. Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych pedagogów do pracy w warunkach wielokulturowości.

6. Kondycja przyszłych nauczycieli i ich przygotowanie do pracy.

7. Badania fokusowe w perspektywie międzykulturowej.

8. Indywidualizm warunkiem uczestnictwa we wspólnocie.

9. Tożsamość projektowa pedagogów in statu nascendi - siła tradycji, presja współczesności, pytania o przyszłość.

10. Uczenie się międzykulturowe - ku tożsamości wielowymiarowej i integracji społecznej.

11. Przemiany w kształceniu pedagogów w kontekście wielokulturowości i eurointegracji.

12. Kultura pedagogiczna przyszłych pedagogów.

13. Kompetencje międzykulturowe i ich kształtowanie.

14. Pedagog społeczny współkonstruktorem nowej rzeczywistości edukacyjnej i społecznej.

15. Trwałość i zmiana. Edukacja w środowisku lokalnym.

Uwagi:

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Katowice 2007

Szczurek-Boruta A.: Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Toruń 2013

Szczurek-Boruta A.: O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń 2014

Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B., Suchodolska J. (red.): Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społeczne. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne. Toruń 2014

Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. (red.): Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Toruń 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.