Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z uczniem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OT-S2-PUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z uczniem zdolnym
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zajęć jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia – praca pisemna (test, wybrane artykuły) i prezentacja – przy założeniu obecności we wszystkich wprowadzanych na ćwiczeniach formach zajęć lub uzupełnieniu ich w sposób umożliwiający pozytywną weryfikację.

Pełny opis:

Prezentowana na przedmiocie pt. „Praca z uczniem zdolnym” tematyka ma na celu przygotowanie studenta do rozumienia potrzeby wyłaniania i sposobów diagnozowania ucznia zdolnego w szkole, czyli znajomość procedur zapewniających mu odpowiednie kształcenie. Ma też na celu wskazanie i kształtowanie rozumienia trudności i bariery (ze strony rodziców, nauczycieli, rówieśników), jakie w szkole napotyka uczeń zdolny, a także jego niejednorodny rozwój. Oznacza to dla studenta rozeznanie w różnego typu diagnozach i rozumienie ich znaczenia i zakresu stosowalności oraz znajomość szkolnych i pozaszkolnych form wsparcia talentu, ich umiejscowień.

Uwagi:

Literatura uzupełniająca może zostać wzbogacona o aktualną literaturę przedmiotu, a zakres z podanej uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Studenska
Prowadzący grup: Anna Studenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena wystawiona ze sposobu weryfikacji efektów kształcenia (prezentacji)

Pełny opis:

Prezentowana na przedmiocie pt. „Praca z uczniem zdolnym” tematyka ma na celu przygotowanie studenta do rozumienia potrzeby wyłaniania i sposobów diagnozowania ucznia zdolnego w szkole, czyli znajomość procedur zapewniających mu odpowiednie kształcenie. Ma też na celu wskazanie i kształtowanie rozumienia trudności i bariery (ze strony rodziców, nauczycieli, rówieśników), jakie w szkole napotyka uczeń zdolny, a także jego niejednorodny rozwój. Oznacza to dla studenta rozeznanie w różnego typu diagnozach i rozumienie ich znaczenia i zakresu stosowalności oraz znajomość szkolnych i pozaszkolnych form wsparcia talentu, ich umiejscowień.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.