Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N1-1PEWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Treści programowe wykładów

1. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw i wrażliwość kulturowa.

2. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki międzykulturowej.

3. Od wielokulturowości do międzykulturowości – zaniedbane wymiary edukacji elementarnej.

4. Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość - zadaniem dla edukacyjnym.

5. W (ciągłym) poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej.

Treści programowe ćwiczeń

1. Edukacja regionalna, edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa – istota, zakresy pojęciowe.

2. Edukacja regionalna – istota, przykłady ćwiczeń, zadań, zajęć.

3. Edukacja wielokulturowa – istota, przykłady ćwiczeń, zadań, zajęć.

4. Edukacja międzykulturowa – istota, przykłady ćwiczeń, zadań, zajęć.

5. Kreowanie tożsamości małego dziecka – program uwrażliwiania kulturowego.

6. Relacje między nauczycielem - dzieckiem – rodzicem w perspektywie międzykulturowej.

7. 8. Autoprezentacje – analiza tekstów bieżących artykułów z czasopism pedagogicznych.

9. Podsumowanie - zaliczenie

Uwagi:

1. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn-Warszawa 2006.

2. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. T.2. Problemy praktyki oświatowej. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009.

3. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

4. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości na-rodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013

5. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Ogniewjuk W., Sysojewa S. (red.): Wielokulturowość i edukacja. Warszawa – Cieszyn – Kijów 2014

6. Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń – Katowice – Warszawa 2014

7. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.:) Kultura w edukacji międzykulturowej konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Cieszyn – Warszawa - Toruń 2013.

8. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

9. Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

10. Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego małego dziecka; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście wzajemnego wpływu kultury i człowieka; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego małego dziecka; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście wzajemnego wpływu kultury i człowieka; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.