Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N1-6MB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Minczanowska
Prowadzący grup: Aleksandra Minczanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Każda forma i sposób realizacji efektów kształcenia oceniany jest osobno.

Pełny opis:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do zrozumienia teoretycznego i praktycznego w zakresie procedury postępowania badawczego. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, samodzielnie pracować z tekstem.

Uwagi:

Student powinien zapoznać się z właściwym materiałem drukowanym (publikacje wskazane w wykazie literatury obowiązkowej i uzupełniającej) oraz wizualnym (ilustracje, zdjęcia, filmy, modele) w celu nabycia odpowiedniej wiedzy z zakresu metod badań pedagogicznych. Powinien kształtować umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiednie do analizy i krytycznej oceny omawianych problemów badawczych. Powinien brać aktywny udział w dyskusji, podejmować współpracę z innymi członkami zespołu i umieć pracować indywidualnie. Student – pracując w grupie – ma przygotować i przedstawić prezentację, szukając dodatkowych informacji w różnych dostępnych źródłach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gancarz
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Każda forma i sposób realizacji efektów kształcenia oceniany jest osobno.

Pełny opis:

Studentka powinna nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do zrozumienia procedury postępowania badawczego. Powinna samodzielnie zapoznać się z literaturą w celu realizacji indywidualnego projektu badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.