Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-3PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna stylistyka
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ćwiczenia

kolokwium

Wymagania merytoryczne obejmują zakres tematów (z)realizowanych w formie prezentacji zespołowych i utrwalanych przez całą grupę, który mieści się w rubryce „treści zajęć” (punkty od 1. do 9).

Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest uzyskanie 1/3 punktów z przewidzianej sumy punktów. Ocena dobra – 2/3 punktów. Maksymalna ilość punktów gwarantuje ocenę bardzo dobrą.


praca zaliczeniowa

Celem pracy zaliczeniowej (w formie pisemnej) jest sprawdzenie umiejętności generowania różnogatunkowych tekstów użytkowych, jak również praktycznego zastosowania nabytej wiedzy.

Ocena obejmuje pisemny sposób prezentacji wybranej problematyki. Ocenę bardzo dobrą gwarantuje: wyczerpanie realizowanego tematu. Ocena dobra: nieliczne braki dotyczące wyczerpania tematu. Ocena dostateczna: praca w stopniu zadowalającym wyczerpuje temat.


prezentacja

Student zobowiązany jest do pracy indywidualnej oraz zespołowej w celu opanowania treści przewidzianych dla kursu z praktycznej stylistyki. Student przygotowuje lingwistyczną i stylistyczną analizę wybranego tekstu użytkowego. W tym celu dokonuje wyboru tekstu oraz jego różnozakresowej analizy i interpretacji . W sposób przemyślany prezentuje rezultaty swojej analizy, włączając do pracy uczestników zajęć. Przygotowuje zarówno dla grupy, jak i dla prowadzącego zajęcia szczegółowy plan prezentacji .

Ocena obejmuje zakres przygotowania i sposób prezentacji materiału dokumentacyjnego, umiejętność zainteresowania i zaktywizowania uczestników zajęć. Ocenę bardzo dobrą gwarantuje: wyczerpanie realizowanego tematu podporządkowane opracowanemu scenariuszowi, interesujący, dynamiczny i multimodalny przebieg zajęć, sporadyczne korzystanie z notatek dla przypomnienia toku prezentacji. Ocena dobra: jak w wypadku oceny bardzo dobrej, dopuszczalne korzystanie z notatek i ich fragmentaryczne odczytywanie. Ocena dostateczna: prezentacja zadowalająco wyczerpuje temat, ale jej autor posiłkuje się stale notatkami, co powoduje m.in. brak kontaktu wzrokowego z uczestnikami zajęć.


Egzamin ustny; Treści: zagadnienia omawiane na zajęciach i na wykładzie oraz wybrana lektura spośród podanych przez prowadzącego (dyskusja)


Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia pod warunkiem, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia są zaliczone pozytywnie


Pełny opis:

Praktyczna stylistyka utrwala wiadomości w zakresie różnorodnych gatunków wypowiedzi (korespondencja urzędowa, korespondencja prywatna, autoprezentacja); opisuje wyznaczniki stylów funkcjonalnych obecnych we współczesnej polszczyźnie i ich zależność ich doboru od sytuacji komunikacyjnych (oficjalnych i nieoficjalnych); uczy zwięzłego i trafnego wyrażania myśli; demonstruje uniwersalne środki językowe (leksykalne i składniowe); wskazuje różnice stylistyczne i językowe między tekstami przeznaczonymi do odczytania (teksty pisane) i przeznaczonymi do wygłoszenia (teksty ustne); eksponuje wyznaczniki sprawnego i skutecznego przemawiania.

Moduł kształci umiejętności tworzenia spójnych tekstów; doskonali umiejętność analizy stylistycznej (rozpoznawanie i tworzenie różnogatunkowych tekstów); uwrażliwia studentów na poprawność stylistyczną i językową tekstów; wymaga praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu w redagowaniu i korekcie różnogatunkowych tekstów użytkowych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.