Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-5PMZEW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu


Pełny opis:

Przedmiot wyposaża w wiedzę o swoistości edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w formie kształcenia zintegrowanego. Umożliwia zgromadzenie wiedzy o tradycyjnych i nowatorskich środkach, metodach i formach pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz realizowania celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Wyposaża w umiejętności związane z krytyczną ocena programów kształcenia, podręczników szkolnych oraz projektowania własnej koncepcji pracy jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Uczy szacunku do zawodu nauczyciela, jako dobrego rzemieślnika i nowatora, umiejącego dobrze rozpoznawać potrzeby każdego dziecka i zaplanować pracę z każdym dzieckiem na miarę jego możliwości poznawczych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)