Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S2-7PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Treści:

I. Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej:

1. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej (resocjalizacja jako dyscyplina naukowa).

2. Podstawowe elementy, funkcje i rodzaje oddziaływań resocjalizacyjnych.

3. Związek resocjalizacji z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi.

4. Główne nurty poznawcze i podstawowe problemy badawcze resocjalizacji dawnej i współczesnej. Sposoby oddziaływań dawniej i dziś.

II. Wybrane zagadnienia resocjalizacyjne:

1. Wybrane instytucje resocjalizacyjne: założenia, cele, formy pracy, zasięg działalności statutowej, prawnej, obyczajowej.

2. Dylematy interwencji resocjalizacyjnej.

3. Źródła zachowań dewiacyjnych. Różnice w podejściu do resocjalizacji.

4. Objawy nieprzystosowania społecznego. Stadia i typologie nieprzystosowania społecznego.

5. Dziecko nieprzystosowane społecznie i zagrożone nieprzystosowaniem. Potrzeby dziecka.

6. Droga demoralizacji nieletniego. Rola instytucji wspierających, pomocowych i typowo resocjalizacyjnych. Młodociany a zakład poprawczy (więzienie).

7. Zaburzenia sfery emocjonalnej- rodzaje agresji, nerwice dzieci nadpobudliwych. Metody i formy pracy z dziećmi nerwicowymi i niedostosowanymi społecznie.

8. Rodzina jako źródło nieprzystosowania społecznego. Wpływ mass mediów.

9. Metody wpływu sytuacyjnego. Rola kary i nagrody w oddziaływaniach wychowawczych.

10. Techniki wychowawcze.

11. Praca i jej wymiar wychowawczy

12. Projektowanie działań resocjalizacyjnych.

13. Omówienie sposobów diagnozowania środowiska społecznego (wychowawczego) dziecka.

14. Placówki i instytucje wspierające i realizujące wychowanie resocjalizujące:sądy dla nieletnich, instytucja kuratora sądowego, pogotowie opiekuńcze, policyjne izby dziecka, rodzinne ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne, dawne kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, państwowe młodzieżowe ośrodki /zakłady/ wychowawcze, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej /rodzaj podejmowanych działań/, zakłady poprawcze /rodzaje, techniki terapeutyczne/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kwadrans
Prowadzący grup: Łukasz Kwadrans
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie z oceną (test)

Pełny opis:

Student przyswaja umiejętność korzystania z aktów prawnych i przepisów dotyczących nieletnich oraz ich interpretacji. Tematyka zajęć ściśle związana jest z zagadnieniami związanymi z niedostosowaniem społecznym, patologią, jak również z sytuacjami zagrażającymi przystosowaniu oraz profilaktyką i readaptacją społeczną.

Uwagi:

Student ma elementarną wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zagadnieniami resocjalizacyjnymi, w różnych środowiskach wychowawczych z uwzględnieniem ich specyfiki i uwarunkowań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie z oceną (test)

Pełny opis:

Student przyswaja umiejętność korzystania z aktów prawnych i przepisów dotyczących nieletnich oraz ich interpretacji. Tematyka zajęć ściśle związana jest z zagadnieniami związanymi z niedostosowaniem społecznym, patologią, jak również z sytuacjami zagrażającymi przystosowaniu oraz profilaktyką i readaptacją społeczną.

Uwagi:

Student ma elementarną wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zagadnieniami resocjalizacyjnymi, w różnych środowiskach wychowawczych z uwzględnieniem ich specyfiki i uwarunkowań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.