Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł metodyka badań naukowych: Metodyka psychologicznych badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SD-S3-MET.PBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł metodyka badań naukowych: Metodyka psychologicznych badań naukowych
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawowym kryterium zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy z uczestników może nie pojawić się na jednym spośród pięciu planowanych, dwugodzinnych spotkań. Osoby nieobecne na większej liczbie spotkań otrzymają do wykonania prace odnoszące się do treści zajęć, których przygotowanie będzie podstawą zaliczenia jednostki zajęciowej, na której byli Państwo nieobecni.


Podstawą wystawienia oceny z modułu jest przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej będącej krytyczną recenzją artykułu naukowego, opublikowanego w latach 2018-2021 w psychologicznym czasopiśmie naukowym z listy ministerialnej. Recenzji należy dokonać pod kątem takich elementów, jak: teoria, metodologia, statystyka, interpretacja wyników, dyskusja i dalsze perspektywy badawcze. Zaleca się wybór artykułu z zakresu tematyki korespondującej z zainteresowaniami badawczymi doktorantów. Przygotowana praca powinna zawierać maksymalnie 20 tys. znaków oraz bibliografię. Do pracy należy dołączyć plik PDF z recenzowanym artykułem. Alternatywnie, zamiast recenzji artykułów naukowych, doktorantom może zostać zadana praca polegająca na przygotowaniu recenzji projektów badawczych, które ich koleżanki i koledzy składali na etapie aplikowania na studia doktoranckie.Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka związana z codzienną pracą naukowców, stawianymi im wymaganiami oraz wieloaspektowym zarządzaniem procesem badawczym. Uczestnicy zajęć zapoznają się w ich trakcie z wynikami badań na temat wyzwań i oczekiwań stojących przed doktorantami w perspektywie światowej. Zostaną zaznajomieni również z typowymi problemami, jakie pojawiają się na etapach przygotowywania badań naukowych, zbierania danych, analiz statystycznych oraz raportowania wyników. Uczestnikom zostaną zaprezentowane przydatne programy komputerowe oraz moduły internetowe, ułatwiające prace badawcze i obliczeniowe. Doktoranci zapoznają się również z treściami recenzji artykułów naukowych oraz będą mieli szansę samodzielnego wejścia w rolę recenzenta materiałów naukowych.

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć oraz wystawiania oceny końcowej może ulegać modyfikacjom, w zależności od potrzeb uczestniczącej w zajęciach grupy doktorantów oraz jej liczebności. Wszelkie modyfikacje zostaną skonsultowane z doktorantami i będą wymagały ich akceptacji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawowym kryterium zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy z uczestników może nie pojawić się na jednym spośród pięciu planowanych, dwugodzinnych spotkań. Osoby nieobecne na większej liczbie spotkań otrzymają do wykonania prace odnoszące się do treści zajęć, których przygotowanie będzie podstawą zaliczenia jednostki zajęciowej, na której byli Państwo nieobecni.


Podstawą wystawienia oceny z modułu jest przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej będącej krytyczną recenzją artykułu naukowego, opublikowanego w latach 2019-2022 w psychologicznym czasopiśmie naukowym z listy ministerialnej. Recenzji należy dokonać pod kątem takich elementów, jak: teoria, metodologia, statystyka, interpretacja wyników, dyskusja i dalsze perspektywy badawcze. Zaleca się wybór artykułu z zakresu tematyki korespondującej z zainteresowaniami badawczymi doktorantów. Przygotowana praca powinna zawierać maksymalnie 20 tys. znaków oraz bibliografię. Do pracy należy dołączyć plik PDF z recenzowanym artykułem. Alternatywnie, zamiast recenzji artykułów naukowych, doktorantom może zostać zadana praca polegająca na przygotowaniu recenzji projektów badawczych, które ich koleżanki i koledzy składali na etapie aplikowania na studia doktoranckie.Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka związana z codzienną pracą naukowców, stawianymi im wymaganiami oraz wieloaspektowym zarządzaniem procesem badawczym. Uczestnicy zajęć zapoznają się z wynikami badań na temat wyzwań i oczekiwań stojących przed doktorantami w perspektywie światowej. Zostaną zaznajomieni również z typowymi problemami, jakie pojawiają się na etapach przygotowywania badań naukowych, zbierania danych, analiz statystycznych oraz raportowania wyników. Uczestnikom zostaną zaprezentowane przydatne programy komputerowe oraz moduły internetowe, ułatwiające prace badawcze i obliczeniowe. Doktoranci zapoznają się również z treściami recenzji artykułów naukowych oraz będą mieli szansę samodzielnego wejścia w rolę recenzenta materiałów naukowych.

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć oraz wystawiania oceny końcowej mogą ulegać modyfikacjom, w zależności od potrzeb uczestniczącej w zajęciach grupy doktorantów oraz jej liczebności. Wszelkie modyfikacje zostaną skonsultowane z doktorantami i będą wymagały ich akceptacji. Powyższy zakres elastyczności w strukturze przedmiotu podyktowany jest faktem istnienia znacznych różnic pomiędzy zainteresowaniami badaczymi doktorantów oraz wykorzystywanymi metodami pracy podczas zbierania i kodowania danych oraz podczas analizowania i raportowania wyników badań,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)