Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Step kobiet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 32-STEPK.1
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Step kobiet
Jednostka: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

1. Nauka kroku podstawowego BASIC - praca NN

2. Doskonalenie kroku podstawowego BASIC - praca RR i NN

3. Nauka kroku V step, A step, HILL BACK , STEP TOUCH - stosowanie komend słownych.

4. Doskonalenie kroków BASIC, V step, A step - stosowanie komend wizualnych.

5. Ćwiczenia wzmacniające na stepie - kształtowanie siły mm RR i NN

6. Nauka przeprowadzenia rozgrzewki w lekcji stepu.

7. Nauka kroku mambo - mambo, step out, L step ; koordynacja pracy RR i NN

8. Latino step : nauka kroków podstawowych z zakresu latino - praca NN

9. Crazy step : doskonalenie poznanych kroków - trening o submaksymalnej i intensywności

10.Nauka kroków podstawowych z zakresu LOW IMPACT - budowa prostych układów choreograficznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)