Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-DZIRP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.2)
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem zarządzanie /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z przedmiotu po uzyskaniu pozytywnej oceny obecności oraz aktywności podczas zajęć, w tym:

– praca przygotowana na zajęcia w 3-4 osobowych grupach obejmująca omówienie wybranego zagadnienia (w tym: podstawowe pojęcia; omówienie statystyk i wyników badań wybranych zjawisk; refleksja nad własnym rozwojem zawodowym obejmującą historię osobistego rozwoju zawodowego; konkluzje) - 70%,

– obecność i aktywność podczas zajęć - 30%.

Pełny opis:

 RYNEK PRACY.

Podstawowe pojęcia. Specyfika funkcjonowania rynku pracy – uwarunkowania demograficzne, edukacyjne, ekonomiczne i instytucjonalno-prawne. Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy.

Źródła i metody analizy danych statystycznych rynku pracy

Dynamika rynku pracy. Przepływy regionalne i międzyregionalne, migracja czasowa. Migracje zarobkowe. Doświadczenia migracji zarobkowej. Imigranci w Polsce.

 PRZEMIANY NA RYNKU PRACY.

Elastyczność pracy – nietypowe formy zatrudnienia, zatrudnienie na czas określony, staże, wolontariat. Płaca minimalna. Prekaryzacja pracy – The Working Poor (Poor Employment). Zjawisko Working Poor w sektorze usług. Szara strefa

 ZATRUDNIENIE A BEZROBOCIE.

Grupy ryzyka na rynku pracy. Ludzie młodzi na rynku pracy. Edukacja i system wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy. Sytuacja kobiet na rynku pracy. Osoby starsze a rynek pracy. Szanse i zagrożenia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa. Dyskryminacja na rynku pracy

 BEZROBOCIE.

Rodzaje bezrobocia. Przyczyny i skutki występowania bezrobocia. Nieuchronność zjawiska we współczesnej gospodarce rynkowej

 POLITYKA RYNKU PRACY W UE.

Polityka zatrudnienia a rynek pracy – pojęcia podstawowe. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej. Polska polityka rynku pracy na tle europejskim. Instytucje rynku pracy. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Aktywne i pasywne programy polityki rynku pracy. Programy i strategie

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest ocena, na którą składa się:

- ocena ciągła – 30%,

- ocena z pracy zaliczeniowej – 70%.

Pełny opis:

 RYNEK PRACY.

Podstawowe pojęcia. Specyfika funkcjonowania rynku pracy – uwarunkowania demograficzne, edukacyjne, ekonomiczne i instytucjonalno-prawne. Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy.

Źródła i metody analizy danych statystycznych rynku pracy

Dynamika rynku pracy. Przepływy regionalne i międzyregionalne, migracja czasowa. Migracje zarobkowe. Doświadczenia migracji zarobkowej. Imigranci w Polsce.

 PRZEMIANY NA RYNKU PRACY.

Elastyczność pracy – nietypowe formy zatrudnienia, zatrudnienie na czas określony, staże, wolontariat. Płaca minimalna. Prekaryzacja pracy – The Working Poor (Poor Employment). Zjawisko Working Poor w sektorze usług. Szara strefa

 ZATRUDNIENIE A BEZROBOCIE.

Grupy ryzyka na rynku pracy. Ludzie młodzi na rynku pracy. Edukacja i system wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy. Sytuacja kobiet na rynku pracy. Osoby starsze a rynek pracy. Szanse i zagrożenia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa. Dyskryminacja na rynku pracy

 BEZROBOCIE.

Rodzaje bezrobocia. Przyczyny i skutki występowania bezrobocia. Nieuchronność zjawiska we współczesnej gospodarce rynkowej

 POLITYKA RYNKU PRACY W UE.

Polityka zatrudnienia a rynek pracy – pojęcia podstawowe. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej. Polska polityka rynku pracy na tle europejskim. Instytucje rynku pracy. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Aktywne i pasywne programy polityki rynku pracy. Programy i strategie

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.