Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Rozumienie tekstu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-JB-S1PNJ1-RT-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Rozumienie tekstu 1
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymczak, Agnieszka Ślęzak-Świat
Prowadzący grup: Agnieszka Ślęzak-Świat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny testu końcowego (testów końcowych) i średniej z testów bieżących/oceny bieżącej.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest otrzymanie oceny pozytywnej z testu końcowego, bez względu na to, jak niskie były oceny z

testów bieżących.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia studentom rozwijanie sprawności rozumienia tekstu oraz poszerzenie bazy słownictwa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymczak
Prowadzący grup: Agnieszka Ślęzak-Świat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny testu końcowego (testów końcowych) i średniej z testów bieżących/oceny bieżącej.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest otrzymanie oceny pozytywnej z testu końcowego, bez względu na to, jak niskie były oceny z

testów bieżących.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia studentom rozwijanie sprawności rozumienia tekstu oraz poszerzenie bazy słownictwa.

Uwagi:

Podane informacje odnoszą się do nauczania stacjonarnego i mogą ulec zmianie w przypadku przejścia na nauczanie online.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kowalczyk-Piaseczna, Agata Wilczek
Prowadzący grup: Monika Kowalczyk-Piaseczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny testu końcowego (testów końcowych) i średniej z testów bieżących/oceny bieżącej.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest otrzymanie oceny pozytywnej z testu końcowego, bez względu na to, jak niskie były oceny z

testów bieżących.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia studentom rozwijanie sprawności rozumienia tekstu oraz poszerzenie bazy słownictwa.

Uwagi:

Podane informacje odnoszą się do nauczania stacjonarnego i mogą ulec zmianie w przypadku przejścia na nauczanie online.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)