Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru 1 (literatura/kultura)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-KX-S1-PW1-LK-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 1 (literatura/kultura)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jajszczok, Ewa Wylężek-Targosz
Prowadzący grup: Justyna Jajszczok, Ewa Wylężek-Targosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa kursu to średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń

Pełny opis:

Kurs oferuje spojrzenie na wybrane zagadnienie i zjawisko z zakresu literatury i kultury angielskiego obszaru językowego. Szczególna uwaga poświęcona jest uwarunkowaniom powstawania dzieł literackich i zjawisk kulturowych a także ich miejscu w dyskursie i szerszym kontekście.

Uwagi:

szczegółowe informacje w sekcjach poświęconym konkretnym grupom

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jajszczok
Prowadzący grup: Tomasz Gnat, Justyna Jajszczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa kursu to średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń

Pełny opis:

Kurs oferuje spojrzenie na wybrane zagadnienie i zjawisko z zakresu literatury i kultury angielskiego obszaru językowego. Szczególna uwaga poświęcona jest uwarunkowaniom powstawania dzieł literackich i zjawisk kulturowych a także ich miejscu w dyskursie i szerszym kontekście.

Uwagi:

szczegółowe informacje w sekcjach poświęconym konkretnym grupom

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jajszczok
Prowadzący grup: Justyna Jajszczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)