Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język koreański: Moduł 2, Lektorat języka koreańskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TK-S1-JK2-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język koreański: Moduł 2, Lektorat języka koreańskiego 2
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy


- wynik testu pisemnego - 60% oceny,

- zadanie domowe - 40% oceny

- obeność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)


Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 % (więcej 60%)

niezaliczony: ≥ 59%.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A1

Po tym semestrze studenci potrafią porozumieć się w języku koreańskim w sytuacjach prostych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji w róznych sytuacjach.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi języka koreańskiego oraz wiedzy o Korei Południowej. Studenci pogłębiają wiedzę w gramatyce języka koreańskiego.

Poznają także grzeczność językową (tzw. honoryfikatywność), która jest jedną z najważniejszych elementów języka koreańskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Joonghee Jo, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy


- wynik testu pisemnego(śródsemestralny) - 40% oceny,

- wynik testu pisemnego(końcowy) - 40% oceny,

- zadanie domowe - 20% oceny

- obeność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)


Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 % (więcej 60%)

niezaliczony: ≥ 59%.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A0-A1

Po tym semestrze studenci potrafią porozumieć się w języku koreańskim w sytuacjach prostych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji w różnych sytuacjach.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi języka koreańskiego oraz wiedzy o Korei Południowej. Studenci pogłębiają wiedzę w gramatyce języka koreańskiego.

Poznają także grzeczność językową (tzw. honoryfikatywność), która jest jedną z najważniejszych elementów języka koreańskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Agata Głowacka, Joanna Wołodko, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W trakcie semestru student otrzymuje punkty cząstkowe do oceny z nie mniej niż 1 testu lub(i) wypowiedzi ustnej lub(i) zadanie domowe zaliczeniowe.

Testy zawierają zadania otwarte i zamknięte.

Oceną każdej grupy jest suma wszystkich punktów cząstkowych.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

2 (ndst): 59≤


3. Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen grupowych

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A0-A1

Po tym semestrze studenci potrafią porozumieć się w języku koreańskim w sytuacjach prostych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji w różnych sytuacjach.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi języka koreańskiego oraz wiedzy o Korei Południowej. Studenci pogłębiają wiedzę w gramatyce języka koreańskiego.

Poznają także grzeczność językową (tzw. honoryfikatywność), która jest jedną z najważniejszych elementów języka koreańskiego.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
egzamin 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Agata Głowacka, Daeup Kim, Joanna Wołodko, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)