Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język koreański: moduł 5, Praktyczna nauka języka koreańskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TK-S1-JK5-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język koreański: moduł 5, Praktyczna nauka języka koreańskiego 1
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Daeup Kim, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy


- wynik testu pisemnego (śródsemestralnego) - 40% oceny,

- wynik testu pisemnego (końcowego) - 40% oceny

- wynik testu ustnego - 20% oceny

- obecność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)


Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 % (więcej 60%)

niezaliczony: ≥ 59%.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A2

Studenci rozpoczynają uczyć się tematycznych słów do praktycznego tłumaczenia.. Studenci potrafią poprawnie funkcjonować w koreańskim środowisku (językowym i kulturowym). Studenci potrafią czytać i analizować oraz interpretować teksty w języku koreańskim z różnych źródeł (tematów). Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słuchania ze zrozumieniem i mówienia.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Daeup Kim, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W trakcie semestru student otrzymuje punkty cząstkowe do oceny z nie mniej niż 1 testu lub wypowiedzi ustnej oraz zadanie domowe zaliczeniowe.

Testy zawierają zadania otwarte i zamknięte.

Oceną każdej grupy jest suma wszystkich punktów cząstkowych.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

2 (ndst): 59≤


3. Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen grupowych

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A2

Studenci rozpoczynają uczyć się tematycznych słów do praktycznego tłumaczenia.. Studenci potrafią poprawnie funkcjonować w koreańskim środowisku (językowym i kulturowym). Studenci potrafią czytać i analizować oraz interpretować teksty w języku koreańskim z różnych źródeł (tematów). Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słuchania ze zrozumieniem i mówienia.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Daeup Kim, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. W trakcie semestru student otrzymuje punkty cząstkowe do oceny z nie mniej niż 1 testu lub zadanie domowe zaliczeniowe.

Testy zawierają zadania otwarte i zamknięte.

Oceną każdej grupy jest suma wszystkich punktów cząstkowych.


2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

2 (ndst): 59≤


3. Oceną końcową modułu jest średnia wszystkich ocen grupowych

Pełny opis:

Nauka języka koreańskiego na poziomie A2

Studenci rozpoczynają uczyć się tematycznych słów do praktycznego tłumaczenia.. Studenci potrafią poprawnie funkcjonować w koreańskim środowisku (językowym i kulturowym). Studenci potrafią czytać i analizować oraz interpretować teksty w języku koreańskim z różnych źródeł (tematów). Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słuchania ze zrozumieniem i mówienia.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Daeup Kim, Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)