Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2 , język arabski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TL-S2-KTA2-TD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2 , język arabski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Abdallah-Krzepkowska
Prowadzący grup: Beata Abdallah-Krzepkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Abdallah-Krzepkowska
Prowadzący grup: Abdulhameed Al-Sultan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena pracy na zajęciach i pracy własnej studenta, (przygotowanie tekstu: przetłumaczenie go, przygotowanie słowniczka, przypisów i prezentacja na zajęciach), kolokwia. Egzamin (złożony z dwóch części) z tłumaczenie tekstu pisemnego i ustnego.

Pełny opis:

Tłumaczenie pisemne i ustne tekstów arabskich (teksty kultury, język mediów, teksty użytkowe) na język polski. Poznawanie strategii tłumaczeniowych, dyskusja nad możliwymi strategiami. Szczególną uwagę poświęca się kontekstom kulturowym przekładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)