Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2, język koreański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TL-S2-KTK2-TD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2, język koreański
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie

1. Egzamin ustny

2. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach

3. Obeność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)uzyskanie oceny pozytywnej z końcowego testu zaliczeniowego (kryteria oceny: <59% - ndst, 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb)


Pełny opis:

Podczas zajęć z tego przedmiotu studenci tłumaczą i analizują teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie specjalizacji. Kształcą się i rozumieją kwestie związane z zawodem tłumacza (ustny i pisemny) języka koreańskiego.

Studenci co zajęcia dyskutują na różne tematy, żeby kształcić swoje zdanie oraz komunikować się w języku koreańskim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Chang Il You
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie

1. Egzamin ustny

2. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach

3. Obeność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)uzyskanie oceny pozytywnej z końcowego testu zaliczeniowego (kryteria oceny: <59% - ndst, 60-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb)


Pełny opis:

Podczas zajęć z tego przedmiotu studenci tłumaczą i analizują teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie specjalizacji. Kształcą się i rozumieją kwestie związane z zawodem tłumacza (ustny i pisemny) języka koreańskiego.

Studenci co zajęcia dyskutują na różne tematy, żeby kształcić swoje zdanie oraz komunikować się w języku koreańskim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Agata Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- egzamin pisemny - 50% oceny końcowej

- średnia arytmetyczna ocen z kartkówek ze słownictwa poznanego na zajęciach - 50% oceny końcowej

- obecność (maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności)


Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60.


2. Skala ocen

5 (bdb): 100-93

4.5 (db+): 92-85

4 (db): 84-77

3.5 (dst+): 76-69

3 (dst): 68-60

2 (ndst): 59≤


Pełny opis:

Podczas zajęć z tego przedmiotu studenci tłumaczą i analizują teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie specjalizacji. Kształcą się i rozumieją kwestie związane z zawodem tłumacza (ustny i pisemny) języka koreańskiego.

Studenci co zajęcia dyskutują na różne tematy, żeby kształcić swoje zdanie oraz komunikować się w języku koreańskim.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Chang Il You
Prowadzący grup: Joanna Wołodko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

zadania tłumaczeniowe

testy ze słownictwa

obecność


Podstawą oceny na zaliczenie przedmiotu będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zadanych tłumaczeń pisemnych z języka koreańskiego na polski lub angielski i odwrotnie. Ponadto istnieje możliwość podwyższenia oceny poprzez uzyskanie ocen dobry plus lub bardzo dobry z co najmniej 80% testów ze słownictwa przeprowadzanych w trakcie semestru. Obecność również wpływa na ocenę końcową z modułu. Dozwolone są maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, 3-cia nieobecność obniża ocenę na koniec semestru o 0.5, 4-ta nieobecność skutkuje niezaliczeniem modułu. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na konsultacjach (1 nieobecność = 2 konsultacje).


Skala ocen:

5(bdb): 100-93%

4.5(db+): 92-85%

4(db): 84-77%

3.5(dst+): 76-69%

3(dst): 68-60%

Do zaliczenia przedmiotu średnia ocen z zadań tłumaczeniowych nie może być niższa niż 3.


Pełny opis:

Podczas zajęć z tego przedmiotu studenci tłumaczą i analizują teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie specjalizacji. Kształcą się i rozumieją kwestie związane z zawodem tłumacza (ustny i pisemny) języka koreańskiego.

Studenci co zajęcia dyskutują na różne tematy, żeby kształcić swoje zdanie oraz komunikować się w języku koreańskim.

Uwagi:

Dodatkowe narzędzia do nauki: Microsoft Teams, zapewniając:

1. Grupa ma zespoły w Microsoft Teams

2. Ogłoszenia ważnych informacji dotyczących zajęć

3. Udostępniane materiały

4. Zadanie domowe (zadane i sprawdzane poprzez aplikację)

5. Konsultacja online

Gdy pojawi się zapotrzebowanie do przejścia na trybu

zdalny, Zajęcia prowadzone będą w Microsoft Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)