Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 1, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 1, język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TL-S2KTD1-TDC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 1, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 1, język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących komponentów:

- obecność i aktywność na zajęciach (oraz kartkówki/przygotowanie do zajęć - zadanie domowe) (20%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (30%);

- test zaliczeniowy (50%).

Skala ocen:

90 – 100% bdb 5

84 – 89% db+ 4,5

78 – 83% db 4

72 – 77% dost+ 3,5

65 – 71% dost 3

0 – 64% ndst 2

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących komponentów:

- obecność na zajęciach (15%);

- aktywność na zajęciach, kartkówki, przygotowanie do zajęć - zadanie domowe (15%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (25%);

- test zaliczeniowy (45%).


Aby uzyskać zaliczenie (ocenę dostateczną), średnia nie może być niższa niż 3,0.

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących komponentów:

- obecność na zajęciach (15%);

- aktywność na zajęciach, kartkówki, przygotowanie do zajęć - zadanie domowe (15%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (25%);

- test zaliczeniowy (45%).


Aby uzyskać zaliczenie (ocenę dostateczną), średnia nie może być niższa niż 3,0.

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OKM) jest średnią ważoną ocen z następujących komponentów:

- obecność na zajęciach i przygotowanie do zajec (30%);

- kolokwia śród-semestralne – tłumaczenia pisemne (70%).


Przy ustalaniu OKM, średnia X,25 to ocena X,0, a X,75, to ocena X,5.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Szczegóły ustalania ocen wchodzących w skład OKM podane są w opisie ćwiczeń.

Pełny opis:

Studenci przyswajają wiedzę z zakresu tłumaczenia pisemnego i konsekutywnego z języka chińskiego na j. polski i odwrotnie. Poznają różne rodzaje tekstów, nabywają umiejętności redakcji, korekty i spójności terminologicznej tłumaczonych prac. Kształcą i doskonalą precyzję tłumaczenia.

Poznają specyfikę tłumaczenia tekstów specjalistycznych, podnoszą biegłość językową.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)