Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 1, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 1, język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TL-S2KTD1-TDN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 1, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 1, język niemiecki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceny w skali 2-5.

Ocenie podlega: poprawność wykonywania bieżących ćwiczeń i zadań w ciągu całego semestru, pod koniec semestru wykonanie tłumaczenia tekstu, test z omówionych zagadnień.

Pełny opis:

W czasie kursu studenci poznają różne strategie i techniki tłumaczeniowe w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języka niemieckiego na język

polski i odwrotnie. W trakcie zajęć doskonalona jest także poprawność w posługiwaniu się strukturami gramatyczno-leksykalnym wybranego języka.

Studenci wyczuleni zostają na znaczenie związków między kulturą i językiem oraz rolę struktur idiomatycznych w procesie tłumaczenia. Poszczególne

sprawności tłumaczeniowe doskonalone są na bazie autentycznych teksów wybranego języka i polskich (głównie prasowych, częściowo literackich, a

popularnonaukowych w zakresie medycyny i techniki). Ważne znaczenie ma porównywanie struktur wybranego języka oraz polskiego celem uniknięcia

tłumaczeń nienaturalnych, zbyt dosłownych pod względem gramatycznym i leksykalnym oraz kulturowym. Przeprowadzane ćwiczenia służą też

doskonaleniu znajomości języka niemieckiego do poziomu przynajmniej C1.

Uwagi:

I rok II stopnia filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceny w skali 2-5.

Ocenie podlega: poprawność wykonywania bieżących ćwiczeń i zadań w ciągu całego semestru, pod koniec semestru wykonanie tłumaczenia tekstu, test z omówionych zagadnień.

Pełny opis:

W czasie kursu studenci poznają różne strategie i techniki tłumaczeniowe w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języka niemieckiego na język

polski i odwrotnie. W trakcie zajęć doskonalona jest także poprawność w posługiwaniu się strukturami gramatyczno-leksykalnym wybranego języka.

Studenci wyczuleni zostają na znaczenie związków między kulturą i językiem oraz rolę struktur idiomatycznych w procesie tłumaczenia. Poszczególne

sprawności tłumaczeniowe doskonalone są na bazie autentycznych teksów wybranego języka i polskich (głównie prasowych, częściowo literackich, a

popularnonaukowych w zakresie medycyny i techniki). Ważne znaczenie ma porównywanie struktur wybranego języka oraz polskiego celem uniknięcia

tłumaczeń nienaturalnych, zbyt dosłownych pod względem gramatycznym i leksykalnym oraz kulturowym. Przeprowadzane ćwiczenia służą też

doskonaleniu znajomości języka niemieckiego do poziomu przynajmniej C1.

Uwagi:

I rok II stopnia filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceny w skali 2-5.

Ocenie podlega: poprawność wykonywania bieżących ćwiczeń i zadań w ciągu całego semestru, pod koniec semestru wykonanie tłumaczenia tekstu, test z omówionych zagadnień.

Pełny opis:

W czasie kursu studenci ćwiczą różne strategie i techniki tłumaczeniowe w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języka niemieckiego na język

polski i odwrotnie. W trakcie zajęć doskonalona jest także poprawność w posługiwaniu się strukturami gramatyczno-leksykalnym wybranego języka.

Studenci wyczuleni zostają na znaczenie związków między kulturą i językiem oraz rolę struktur idiomatycznych w procesie tłumaczenia. Poszczególne

sprawności tłumaczeniowe doskonalone są na bazie autentycznych teksów wybranego języka i polskich (głównie prasowych, częściowo literackich, a

popularnonaukowych w zakresie medycyny i techniki). Ważne znaczenie ma porównywanie struktur wybranego języka oraz polskiego celem uniknięcia

tłumaczeń nienaturalnych, zbyt dosłownych pod względem gramatycznym i leksykalnym oraz kulturowym. Przeprowadzane ćwiczenia służą też

doskonaleniu znajomości języka niemieckiego do poziomu przynajmniej C1.

Uwagi:

I rok II stopnia filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceny w skali 2-5.

Ocenie podlega: poprawność wykonywania bieżących ćwiczeń i zadań w ciągu całego semestru, pod koniec semestru wykonanie tłumaczenia tekstu, test z omówionych zagadnień.

Pełny opis:

W czasie kursu studenci ćwiczą różne strategie i techniki tłumaczeniowe w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języka niemieckiego na język

polski i odwrotnie. W trakcie zajęć doskonalona jest także poprawność w posługiwaniu się strukturami gramatyczno-leksykalnym wybranego języka.

Studenci wyczuleni zostają na znaczenie związków między kulturą i językiem oraz rolę struktur idiomatycznych w procesie tłumaczenia. Poszczególne

sprawności tłumaczeniowe doskonalone są na bazie autentycznych teksów wybranego języka i polskich (głównie prasowych, częściowo literackich, a

popularnonaukowych w zakresie medycyny i techniki). Ważne znaczenie ma porównywanie struktur wybranego języka oraz polskiego celem uniknięcia

tłumaczeń nienaturalnych, zbyt dosłownych pod względem gramatycznym i leksykalnym oraz kulturowym. Przeprowadzane ćwiczenia służą też

doskonaleniu znajomości języka niemieckiego do poziomu przynajmniej B2.

Uwagi:

I rok II stopnia filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z niemieckim

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)