Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-HFW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii współczesnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Dariusz Bęben, Michał Idasiak, Joanna Janicka, Piotr Łaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

Moduł Historia filozofii współczesnej prezentuje filozofię współczesną w aspekcie jej zagadnień i kierunków. Filozofowie nowożytni: Kant i Hegel w dużej mierze wyznaczyli drogi filozofii współczesnej, tak że zagadnienia filozofii współczesnej są rozpatrywane w związku z nawiązującymi do Kanta lub Hegla sporami filozoficznymi dotyczącymi statusu rozumu, przedmiotu poznania, nauki, życia, wartości i bytu. Omawianymi kierunkami filozofii współczesnej są filozofia życia, pozytywizm, prądy myślowe związane z przełomem antypozytywistycznym, neokantyzm marburski i badeński, fenomenologia transcendentalna i ontologiczna, filozofia egzystencji, filozofia nauki. Celem modułu jest nie tylko zaznajomienie studentów z zagadnieniami i kierunkami filozofii współczesnej, lecz także wykształcenie zarówno umiejętności historycznofilozoficznego ujmowania zagadnień w aspekcie analizy i interpretacji literatury, jak i krytycznego myślenia w odniesieniu do argumentacyjnej i merytorycznej strony dyskusji nad podstawowymi problemami filozoficznymi.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Dariusz Bęben, Michał Idasiak, Adam Krzyżowski, Piotr Łaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50% oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

Moduł Historia filozofii współczesnej prezentuje główne problemy, pojęcia oraz stanowiska filozofii współczesnej rozumianej jako okres w historii filozofii

następujący po filozofii nowożytnej. Ma na celu zapoznanie studentów z pismami głównych przedstawicieli myśli współczesnej, wybranymi stanowiskami interpretacyjnymi i podstawami warsztatu historyka filozofii. Służy wykształceniu umiejętności krytycznego myślenia, uzasadniania stanowiska interpretacyjnego w świetle dostępnych źródeł i komentarzy, prowadzenia merytorycznych dyskusji. Moduł składa się z wykładu omawiającego główne etapy rozwoju europejskiej myśli współczesnej oraz ćwiczeń poświęconych analizie wybranych tekstów filozofów współczesnych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Dariusz Bęben, Michał Idasiak, Adam Krzyżowski, Piotr Łaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50% oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

Moduł Historia filozofii współczesnej prezentuje główne problemy, pojęcia oraz stanowiska filozofii współczesnej rozumianej jako okres w historii filozofii

następujący po filozofii nowożytnej. Ma na celu zapoznanie studentów z pismami głównych przedstawicieli myśli współczesnej, wybranymi stanowiskami interpretacyjnymi i podstawami warsztatu historyka filozofii. Służy wykształceniu umiejętności krytycznego myślenia, uzasadniania stanowiska interpretacyjnego w świetle dostępnych źródeł i komentarzy, prowadzenia merytorycznych dyskusji. Moduł składa się z wykładu omawiającego główne etapy rozwoju europejskiej myśli współczesnej oraz ćwiczeń poświęconych analizie wybranych tekstów filozofów współczesnych.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)