Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński (cz.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-JŁ3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński (cz.3)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kotlarz
Prowadzący grup: Dorota Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Stanek
Prowadzący grup: Maciej Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Srednia uwzględniająca ocenę z egzaminu (waga: 50%) i średnią ocen semestralnych ze wszystkich części (1-3) zajęć (waga: 50%).

Pełny opis:

Zajęcia zaznajomią Studenta z rudymentami języka łacińskiego, dając podstawy do przyszłych własnych, samodzielnych prac badawczych. Student będzie miał świadomość podstawowych zagadnień gramatycznych, pozna elementy stylistyki i jej charakterystyczne cechy związane z określonymi nurtami refleksji filozoficznej oraz nauczy się konstruować własny, krótki tekst w języku łacińskim. Jednym z celów zajęć jest rozwinięcie umiejętności translacyjnych tekstu łacińskiego na język polski, co Student wyćwiczy, pracując na fragmentach traktatów i komentarzy filozoficznych, a także historycznych dokumentach niezbędnych do badań filozofa pracującego z tekstami łacińskimi; taki zakres pracy jednocześnie uwrażliwi na rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury. Student zostanie także zapoznany z podstawami paleografii łacińskiej, uzyskując na najbardziej podstawowym poziomie wiadomości niezbędne do pracy z filozoficznymi tekstami rękopiśmiennymi. Wreszcie Student poszerzy swoje filozoficzne instrumentarium pojęciowe.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Rzepecka-Kloc
Prowadzący grup: Krystyna Rzepecka-Kloc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Moduł ma na celu rozwijanie kompetencji językowych (język łaciński) w zakresie działań językowych (czytanie, pisanie, tłumaczenie) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł jest kontunuacją modułów :J.łaciński 1 i 2. Pośrednio uwrażliwia na dbałość o piękno i precyzję języka oraz na jedność kulturową krajów europejskich, której korzenie sięgają kultury antycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)