Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium specjalizacyjne I: Filozofia komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-KS1-FK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium specjalizacyjne I: Filozofia komunikacji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Marzęda
Prowadzący grup: Witold Marzęda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z zaliczenia

Pełny opis:

Co to jest komunikacja?

Kontekst, okazjonalność, deiktyczność

Problem pochodzenia języka

Presupozycje

Implikatury i maksymy konwersacyjne Grice’a

Performatywy i akty mowy

Behawiorystyczne koncepcje komunikacji i świadomości

Jak działają metafory i jak tworzą dyskurs filozoficzny?

Problem języka prywatnego

Problem niezdeterminowania przekładu

Problem pisma i języka

Komunikacja w nowych mediach

Uwagi:

przedmiot prowadzony zdalnie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Marzęda
Prowadzący grup: Witold Marzęda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z zaliczenia

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoaznanie studentów z podstawowywmi problemami filozofii komunikacji. Poruszone więc zostaną tematy opracowane wcześniej - Co to jest komunikacja?; Kontekst, okazjonalność, deiktyczność; Problem pochodzenia języka; Presupozycje; Implikatury i maksymy konwersacyjne Grice’a;

Performatywy i akty mowy; Behawiorystyczne koncepcje komunikacji i świadomości; Jak działają metafory i jak tworzą dyskurs filozoficzny?

Problem języka prywatnego; Problem niezdeterminowania przekładu

Problem pisma i języka; Komunikacja w nowych mediach

Nowe i rozszerzone zagadnienia

Uwagi:

Przedmiot może być prowadzony zdalenie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Makuła
Prowadzący grup: Szymon Makuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z zaliczenia

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoaznanie studentów z podstawowywmi problemami filozofii komunikacji. Poruszone więc zostaną tematy opracowane wcześniej - Co to jest komunikacja?; Kontekst, okazjonalność, deiktyczność; Problem pochodzenia języka; Presupozycje; Implikatury i maksymy konwersacyjne Grice’a;

Performatywy i akty mowy; Behawiorystyczne koncepcje komunikacji i świadomości; Jak działają metafory i jak tworzą dyskurs filozoficzny?

Problem języka prywatnego; Problem niezdeterminowania przekładu

Problem pisma i języka; Komunikacja w nowych mediach

Nowe i rozszerzone zagadnienia

Uwagi:

Przedmiot może być prowadzony zdalenie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Wojewoda
Prowadzący grup: Mariusz Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)