Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium (cz.1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-TR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium (cz.1)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Należy przygotować tłumaczenie wybranego tekstu filozoficznego. razem 9 000 znaków ze spacjami (5 stron znormalizowanego

komputeropisu).

2. Poszczególne części tłumaczenia powinny być oddawane zgodnie z harmonogramem podanym na stronie kursu: el.us.edu.pl

3. Należy uwzględnić już istniejące tradycje tłumaczeniowe w danej dziedzinie filozoficznej.

4. Ocena doboru słownictwa.

5. Ocena poprawności gramatycznej.

Oceny:

5.0 - pełne spełnienie powyższych warunków;

4.5 - spełnienie 4 powyższych warunków;

4, 0 - spełnienie 3 powyższych warunków;

3.5 - niepełne spełnienie wszystkich powyższych warunków;

3.0 - dostateczne spełnienie niektórych powyższych warunków.

Szczegóły zajęć

Pełny opis:

Celem translatorium cz. I jest wypracowywanie umiejętności pracy z filozoficznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na

umiejętnościach wyniesionych z lektoratów student

1. kontynuuje poznawanie obcojęzycznego specjalistycznego słownictwa filozoficznego, głownie angielsko-polskiego.

2. kontynuuje poznawanie zasad tłumaczenia tekstu filozoficznego.

3. poznaje zasady właściwego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pomocnymi w tłumaczeniu: słowniki dostępne on-line,

tłumaczenie automatyczne;

4. pracuje na naukowych źródłach głównie anglojęzycznych.

5. przygotowuje tłumaczenie 3 stron komputeropisu (5.400 znaków ze spacjami).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega tłumaczenie przygotowane przez studenta. Szczegółowe warunki są podane w opisie przedmiotu dla danego roku akademickiego.

Pełny opis:

Celem translatorium cz. I jest wypracowywanie umiejętności pracy z filozoficznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na

umiejętnościach wyniesionych z lektoratów student

1. kontynuuje poznawanie obcojęzycznego specjalistycznego słownictwa filozoficznego, głownie angielsko-polskiego.

2. kontynuuje poznawanie zasad tłumaczenia tekstu filozoficznego.

3. poznaje zasady właściwego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pomocnymi w tłumaczeniu: słowniki dostępne on-line,

tłumaczenie automatyczne;

4. pracuje na naukowych źródłach głównie anglojęzycznych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)