Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do epistemologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-WDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do epistemologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Aleksander Kopka, Piotr Łaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

Moduł Wstęp do epistemologii ukazuje możliwe sposoby uprawiania refleksji teoriopoznawczej i stanowiska w sporach teoriopoznawczych. Stanowiąc prezentację zagadnień teoriopoznawczych zarówno w ujęciu paradygmatycznym, jak również typologicznym, umożliwia zapoznanie studentów z rozwojem problematyki filozoficznej ujmowanej z perspektywy epistemologicznej. Z tego względu istotnym celem modułu, który składa się z wykładu eksponującego: z jednej strony różne wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej, z drugiej z kolei typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych oraz ćwiczeń, kulminujących w lekturze oraz krytycznym namyśle nad poglądami z zakresu epistemologii zawartymi w tekstach źródłowych, jest zainicjowanie studiów w obszarze epistemologii obejmujących kwestie kształtowania się problematyki, przedmiotu i celu poznania w ogóle.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Aleksander Kopka, Piotr Łaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

Moduł Wstęp do epistemologii ukazuje możliwe sposoby uprawiania refleksji teoriopoznawczej i stanowiska w sporach teoriopoznawczych. Stanowiąc prezentację zagadnień teoriopoznawczych zarówno w ujęciu paradygmatycznym, jak również typologicznym, umożliwia zapoznanie studentów z rozwojem problematyki filozoficznej ujmowanej z perspektywy epistemologicznej. Na moduł składają się: wykład eksponujący z jednej strony różne wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej, z drugiej - typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych oraz ćwiczenia, kulminujące w lekturze oraz w krytycznym namyśle nad poglądami z zakresu epistemologii zawartymi w tekstach źródłowych. Celem modułu jest zainicjowanie studiów w obszarze epistemologii obejmujących kwestie kształtowania się problematyki, przedmiotu i celu poznania w ogóle.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)