Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia systematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S2-FS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia systematyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kubok
Prowadzący grup: Dariusz Kubok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Esej filozoficzny

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z filozofią systematyczną - jej istotą, celami i zadaniami. Przeanalizowane zostanie odróżnienie filozofii systematycznej od systemowej, a także podane zostaną przykłady tego rodzaju namysłu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kubok
Prowadzący grup: Dariusz Kubok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

praca zaliczeniowa dotycząca systematycznego ujęcia wybranego problemu filozoficznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z filozofią systematyczną - jej istotą, celami i zadaniami. Przeanalizowane zostanie odróżnienie filozofii systematycznej od systemowej, a także podane zostaną przykłady tego rodzaju namysłu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kubok
Prowadzący grup: Natalia Białokoz, Dariusz Kubok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

praca zaliczeniowa dotycząca systematycznego ujęcia wybranego problemu filozoficznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z filozofią systematyczną - jej istotą, celami i zadaniami. Przeanalizowane zostanie odróżnienie filozofii systematycznej od systemowej, a także podane zostaną przykłady tego rodzaju namysłu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

- obecność oraz aktywny udział na zajęciach,

- przygotowanie do zajęć,

- merytoryczna jakość pisemnej pracy zaliczeniowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi dla filozofii problemami, pojawiającymi się w toku jej dziejów, oraz z różnymi sposobami metodycznego podejścia do problemów. Rozróżnione i omówione zostaną pojęcia: filozofia systemowa, systematyczna i problemowa oraz poddane pod dyskusję sposoby krytycznej prezentacji tych trzech ujęć filozofii przez współczesnych autorów. Zostaną w toku zajęć wyodrębnione wybrane zagadnienia, a następnie wspólnie prześledzimy kolejne kroki zmierzające do ich systematycznego ujęcia i krytycznego rozwiązania z uwzględnieniem historycznego kontekstu oraz powiązań z innymi problemami filozofii.

Uwagi:

Konwersatorium 2 rok filozofii 2 stopnia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)