Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium (cz.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S2-T2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium (cz.2)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem translatorium cz. II jest dalsze wypracowywanie umiejętności pracy z filozoficznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na

umiejętnościach wyniesionych z lektoratów oraz z zajęć z Translatorium cz. I student

1. kontynuuje poznawanie obcojęzycznego specjalistycznego słownictwa filozoficznego, głownie angielsko-polskiego.

2. kontynuuje poznawanie zasad tłumaczenia tekstu filozoficznego.

3. poznaje zasady właściwego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pomocnymi w tłumaczeniu: słowniki dostępne on-line,

tłumaczenie automatyczne;

4. pracuje na naukowych źródłach głównie anglojęzycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Śpiewak
Prowadzący grup: Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – doskonała umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski; aktywność na 80% zajęć; doskonała umiejętność redagowania i edytowania tłumaczeń;


Ocena: dobry plus (4.5) – dobra umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski, z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi bez uchybień formalnych; aktywność na 60% zajęć;


Ocena: dobry (4.0) - dobra umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski, z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi; aktywność na 50% zajęć;


Ocena: dostateczny plus (3.5) - umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski – na poziomie akceptowalnym; z uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi; aktywność na 50% zajęć;


Ocena: dostateczny (3.0) – dostateczna umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych; aktywność na 30% zajęć


Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwiniecie umiejętności pracy z filozoficznym tekstem obcojęzycznym. Tłumaczone będą teksty o różnym stopniu trudności. Translatorium wzbogaca specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku obcym i wypracowuje umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu naukowego i jego adekwatnego przekładu. Jednym z celów zajęć jest również przedstawienie istniejących tradycji translatorskich określonych tekstów. Student w praktyczny sposób zapozna się także z umiejętnością redagowania tłumaczeń tekstów filozoficznych, z zasadami stylistyki przekładu oraz z kwestiami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Śpiewak
Prowadzący grup: Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega umiejętność tłumaczenia anglojęzycznych tekstów naukowych z zakresu filozofii:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – doskonała umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski (tłumaczenie semestralne tekstu na wyższą ocenę); minimum 4 plusy z aktywności podczas zajęć; doskonała umiejętność redagowania i edytowania tłumaczeń;


Ocena: dobry plus (4.5) – dobra umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski (tłumaczenie semestralne tekstu na wyższą ocenę), z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi bez uchybień formalnych; minimum 4 plusy z aktywności podczas zajęć.


Ocena: dobry (4.0) - dobra umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski , z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi. Ocena na podstawie tłumaczeń realizowanych podczas zajęć: minimum 3 plusy z aktywności podczas zajęć.


Ocena: dostateczny plus (3.5) - umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski – na poziomie akceptowalnym; z uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi. Ocena na podstawie tłumaczeń realizowanych podczas zajęć: minimum 2 plusy z aktywności podczas zajęć.


Ocena: dostateczny (3.0) – dostateczna umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych; Ocena na podstawie tłumaczeń realizowanych podczas zajęć: minimum 1 plus z aktywności podczas zajęć.Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwiniecie umiejętności pracy z filozoficznym tekstem obcojęzycznym. Tłumaczone będą teksty o różnym stopniu trudności. Translatorium wzbogaca specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku obcym i wypracowuje umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu naukowego i jego adekwatnego przekładu. Jednym z celów zajęć jest również przedstawienie istniejących tradycji translatorskich określonych tekstów. Student w praktyczny sposób zapozna się także z umiejętnością redagowania tłumaczeń tekstów filozoficznych, z zasadami stylistyki przekładu oraz z kwestiami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Śpiewak
Prowadzący grup: Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena modułu wystawiane na podstawie uzyskanej ocenie z zaliczenia. Ocenie podlega umiejętność tłumaczenia anglojęzycznych tekstów naukowych z zakresu filozofii.

Pełny opis:

Moduł ma na celu nabycie umiejętności tłumaczenia specjalistycznych tekstów filozoficznych z języków obcych. Studenci poznają techniczną terminologię angielską pojawiającą się w tłumaczonych podczas zajęć tekstach. Omawiane są ponadto zagadnienia teoretyczne związane z praktyką przekładu oraz wybrane modele współczesnych teorii przekładu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Śpiewak
Prowadzący grup: Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)