Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HS-S1-HISNPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Szczypka-Gwiazda
Prowadzący grup: Aneta Borowik, Barbara Szczypka-Gwiazda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Borowik
Prowadzący grup: Aneta Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład zakończony egzaminem, ćwiczenia - zaliczeniem na ocenę. Ocena z modułu stanowi średnią arytmetyczną obydwu ocen.

Skala ocen:

4,75-5 – bardzo dobry;

4,50-4,74 – plus dobry;

3,75-4,49 – dobry;

3,50-3,74 – plus dostateczny;

3,0-3,49 – dostateczny

poniżej 3,00 – niedostateczny.

Pełny opis:

Moduł Historia sztuki nowoczesnej powszechnej obejmuje podstawowe problemy związane z architekturą, malarstwem i rzeźbą od czasów oświecenia we Francji w drugiej połowie XVIII wieku, aż do I wojny światowej. Dynamika przemian artystycznych tego czasu obejmuje różne narodowe odmiany sztuki oświeceniowej; sztukę cesarstwa, historyzm XIX wieku, sztukę romantyzmu, nowoczesne ugrupowania artystyczne, realizm, impresjonizm, postimpresjonizm oraz pierwsze kierunki sztuki modernistycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Borowik
Prowadzący grup: Aneta Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład zakończony egzaminem, ćwiczenia - zaliczeniem na ocenę. Ocena z modułu stanowi średnią arytmetyczną obydwu ocen.

Skala ocen:

4,75-5 – bardzo dobry;

4,50-4,74 – plus dobry;

3,75-4,49 – dobry;

3,50-3,74 – plus dostateczny;

3,0-3,49 – dostateczny

poniżej 3,00 – niedostateczny.

Pełny opis:

Moduł Historia sztuki nowoczesnej powszechnej obejmuje podstawowe problemy związane z architekturą, malarstwem i rzeźbą od czasów oświecenia we Francji w drugiej połowie XVIII wieku, aż do I wojny światowej. Dynamika przemian artystycznych tego czasu obejmuje różne narodowe odmiany sztuki oświeceniowej; sztukę cesarstwa, historyzm XIX wieku, sztukę romantyzmu, nowoczesne ugrupowania artystyczne, realizm, impresjonizm, postimpresjonizm oraz pierwsze kierunki sztuki modernistycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)