Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HS-S1-HSSP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej polskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ostrowska-Bies, Barbara Szczypka-Gwiazda
Prowadzący grup: Oskar Rojewski, Barbara Szczypka-Gwiazda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny, student odpowiada na dwa zagadnienia wylosowane z listy:

• Chronologia sztuki średniowiecznej na ziemiach polskich

• Architektura palatiów na Ziemiach polskich w X i XI wieku

• Założenia jednoprzestrzenne w polskiej architekturze romańskiej

• Nurt tradycyjny i nurt reformy klasztornej w polskiej architekturze romańskiej

• Rzeźba architektoniczna w Polsce w XII wieku: założenia portalowe i tympanony fundacyjne

• Rozwój architektury wzgórza wawelskiego do XIII wieku

• Romańska metaloplastyka na Ziemiach polskich

• Cechy architektury zakonów mendykanckich

• Lokalne modusy w gotyckiej architekturze śląskiej i pomorskiej

• Lokalne modusy w gotyckiej architekturze małopolskiej i mazowieckiej

• Wyraz ideologiczny Zackenstil w sztuce małopolskiej

• Sztuka Zakonu Krzyżackiego

• Rzeźba nagrobna w XIV i XV wieku

• Fenomen artystyczny Madonny na lwie

• Rzeźba stylu pięknego na ziemiach polskich

• Małopolska rzeźba i malarstwo w XV wieku

• Malarstwo śląskie w XV wieku

• Wpływy niderlandzkie w malarstwie małopolskim i śląskim

• Przykłady sztuki ruskiej w Państwie Jagiellonów

• Mecenat artystyczny Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka

Pełny opis:

Moduł Historia sztuki średniowiecznej polskiej obejmuje zagadnienia dotyczące sztuki romańskiej i gotyckiej (architektury, rzeźby i malarstwa) na ziemiach rządzonych przez dynastię Piastów i Jagiellonów. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności krytycznego czytania lektur naukowych dotyczących badań nad sztuką romańską i gotycką na Śląsku, Mazowszu, Pomorzu, Wielkopolsce i Małopolsce. Wykłady odbywają się zdalnie na platformie MS Teams (30 godzin), natomiast ćwiczenia (15 godzin) realizowane są w ramach zajęć terenowych na terenie Krakowa.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)