Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Sztuka w kulturze ponowoczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HS-S1-WM12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Sztuka w kulturze ponowoczesnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

100 % oceny modułu – (wykłady)

Zaliczenie o ceną


praca pisemna na wybrane jedno z czterech wskazanych do wyboru zagadnień

problemowych. (Tematy do wyboru, określone wymogi, kryteria zostaną udostępnione na platformie Microsoft Teams ).

Pełny opis:

Wykład monograficzny: sztuka w kulturze ponowoczesnej wiąże się ze wstępnym rozpoznaniem kulturowej rzeczywistości dwudziestego wieku, szczególnie drugiej połowy stulecia identyfikowanej jako kultura ponowoczesna (postmodernizm). Treści te stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze oraz wybranych zagadnień antropologii kulturowej. Cele zajęć zmierzają do rozpoznania fundamentów oraz założeń kultury modernistycznej i postmodernistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ponowoczesnych reorientacji i rewizji kulturowych oraz kontekstów postmodernistycznych rewizji w obszarze sztuki i praktyki artystycznej. W efekcie student zdobywa wiedzę nie tylko projekcie ponowoczesności, mechanizmach związanych z przejściem od modelu modernistycznego do ponowoczesnego, ale przede wszystkim wiedzę o kontekstowych uwarunkowaniach aktualnej sztuki oraz wybranych zagadnieniach związanych z wieloparadygmatycznym i transgresywnym profilem ponowoczesnej praktyki artystycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)