Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-KP-S1-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Dagna Kocur
Prowadzący grup: Dagna Kocur, Marcin Moroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z:

1. Egzaminu - jego rezultat przedstawiony będzie w postaci uzyskanych punktów, przeliczonych na konwencjonalna ocenę w skalo 2,0-5,0.

2. Ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z obszaru psychologii ogólnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Michał Brol
Prowadzący grup: Michał Brol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu przeliczoną zgodnie z następującymi zasadami:

1) do 3,25 — dostateczny;

2) 3,26 do 3,75 — dostateczny plus;

3) 3,76 do 4,25 — dobry;

4) 4,26 do 4,75 — dobry plus;

5) 4,76 do 5,00 — bardzo dobry.

Pełny opis:

Celem nauczana przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii, w tym w szczególności dotyczącymi następujących zagadnień: przedmiot psychologii i jego zmiany, nurty psychologii, procesy poznawcze, motywacyjne, emocjonalne, rozwój człowieka, znaczenie mowy i języka. Student pozna także podstawowe formy reklamy na tle głównych celów działań perswazyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Biłas-Pleszak, Michał Brol
Prowadzący grup: Michał Brol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu przeliczoną zgodnie z następującymi zasadami:

1) do 3,25 — dostateczny;

2) 3,26 do 3,75 — dostateczny plus;

3) 3,76 do 4,25 — dobry;

4) 4,26 do 4,75 — dobry plus;

5) 4,76 do 5,00 — bardzo dobry.


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii, w tym w szczególności dotyczącymi następujących zagadnień: przedmiot psychologii, nurty psychologii, procesy poznawcze, motywacyjne, emocjonalne, rozwój człowieka, znaczenie mowy i języka. Student pozna także podstawowe formy reklamy na tle głównych celów działań perswazyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)