Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna kultura polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-MP-S1-WKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura polska
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski, Jolanta Tambor
Prowadzący grup: Oskar Rojewski, Agnieszka Tambor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Hajduk-Gawron, Oskar Rojewski, Jolanta Tambor
Prowadzący grup: Kinga Czerwińska, Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student realizuje prezentację w grupie 5 osobowej, przewidziany czas realizacji to: od 20 do 30 minut. Po zakończeniu prezentacji oddaje przygotowane dossier tematyczne.

Ocena ostateczna ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji w grupie.

Pełny opis:

Moduł Współczesna kultura polska pozwala studentom na zapoznanie się z najnowszymi trendami badawczymi, tematyką i problematyką sztuki oraz kultury polskiej po 1945 roku. W ramach konwersatorium strudenci omawiają lektury oraz redagują prace poświęcone wybranym zagadnieniom szegółowym, których uzupełnieniem jest cykl wykładów. Zajęcia teoretyczne poświecone są na analizę wybranych artystów, nurtów w sztuce oraz wydarzeń kulturalnych, które determinowały rozwój tożsamości kulturowych w Polsce w II poł. XX wieku.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Hajduk-Gawron, Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Grzegorz Błahut, Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student realizuje prezentację w grupie 5 osobowej, przewidziany czas realizacji to: od 20 do 30 minut. Po zakończeniu prezentacji oddaje przygotowane dossier tematyczne.

Ocena ostateczna ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji w grupie.

Pełny opis:

Moduł Współczesna kultura polska pozwala studentom na zapoznanie się z najnowszymi trendami badawczymi, tematyką i problematyką sztuki oraz kultury polskiej po 1945 roku. W ramach konwersatorium strudenci omawiają lektury oraz redagują prace poświęcone wybranym zagadnieniom szegółowym, których uzupełnieniem jest cykl wykładów. Zajęcia teoretyczne poświecone są na analizę wybranych artystów, nurtów w sztuce oraz wydarzeń kulturalnych, które determinowały rozwój tożsamości kulturowych w Polsce w II poł. XX wieku.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Błahut, Wioletta Hajduk-Gawron, Adam Pisarek
Prowadzący grup: Grzegorz Błahut, Adam Pisarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Dębska-Kossakowska, Wioletta Hajduk-Gawron
Prowadzący grup: Grzegorz Błahut, Aleksandra Dębska-Kossakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)