Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mineralogia i petrografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-IZ-S1-154
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mineralogia i petrografia
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. inżynierii zagrożeń środowiskowych /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evgeny Galuskin
Prowadzący grup: Evgeny Galuskin, Irina Galuskina, Rafał Juroszek, Krzysztof Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evgeny Galuskin
Prowadzący grup: Evgeny Galuskin, Rafał Juroszek, Krzysztof Szopa, Dorota Środek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pełna frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia z części laboratoryjnej: 1. praca zaliczeniowa z krystalografii (proste elementy symetrii), 2. trzy referaty z opisem wybranych minerałów. Egzamin z przedmiotu prowadzony on-line w formie testu na platformie TEAMS. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania minimum 51% pytan.

Pełny opis:

Kurs obejmuję zagadnienia mineralogii współczesnej (definicja minerału, klasyfikacja minerałów, minerał realny i idealny, sposoby pokazania struktur minerałów, symetria kryształów, elementy symetrii, przekształcenia symetryczne, układy symetrii, formy proste oraz morfologia kryształów, prawo stałości kątów, geneza minerałów, cechy diagnostyczne minerałów, systematyka minerałów: gromada, klasa, grupa, szereg izomorficzny, nadgrupa minerałów; najważniejsze minerały skałotwórcze oraz akcesoryczne). Druga cześć kursu obejmuje zagadnienia petrografii skał magmowych, metamorficznych oraz skał osadowych: skład skał, ich klasyfikacja oraz formy geologicznego występowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Środek
Prowadzący grup: Dorota Środek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pełna frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia z części laboratoryjnej - uzyskanie oceny pozytywnej z 3 kolokwiów oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu z wykładów. Egzamin odbywać się w formie pisemnej. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania minimum 51% pytań.

Pełny opis:

Kurs obejmuje zagadnienia mineralogii współczesnej (definicja minerału, klasyfikacja minerałów, minerał realny i idealny, sposoby pokazania struktur minerałów, symetria kryształów, elementy symetrii, przekształcenia symetryczne, układy symetrii, formy proste oraz morfologia kryształów, prawo stałości kątów, geneza minerałów, cechy diagnostyczne minerałów, systematyka minerałów: gromada, klasa, grupa, szereg izomorficzny, nadgrupa minerałów; najważniejsze minerały skałotwórcze oraz akcesoryczne). Druga cześć kursu obejmuje zagadnienia petrografii skał magmowych, metamorficznych oraz skał osadowych: skład skał, ich klasyfikacja oraz formy geologicznego występowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)