Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- ocena końcowa z ćwiczeń (0,5)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia z tego przedmiotu prowadzone są w trybie zdalnym (z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne) z wykorzystaniem platformy MS Teams. Egzamin i kolokwia z tego przedmiotu prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem formularzy przygotowanych w programie Forms.

Zagadnienia omawiane podczas wykładów z tego przedmiotu obejmują następujące tematy:

Rys historyczny badań nad zmiennością i dziedzicznością organizmów. Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla. Mechanizmy zapewniające stabilność i zmienność genomów, molekularne podstawy procesu replikacji i rekombinacji DNA. Mutacje genowe, genomowe i chromosomowe, molekularne podstawy uszkodzeń i naprawy DNA, działanie fizycznych i chemicznych środków mutagenicznych. Mapowanie genomów technikami genetycznymi i fizycznymi. Jednostka zajęciowa wykładów: 2 godziny raz w tygodniu przez cały semestr.

Ćwiczenia z tego przedmiotu zapoznają studentów z: podstawowymi pojęciami genetyki, metodami analizy genetycznej, podstawowymi mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych oraz podstawami genetyki populacji.

Jednostka zajęciowa: 4 godziny raz w tygodniu przez cały semestr.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z 2 elementów:

- ocena pozytywna z egzaminu (0,5)

- ocena pozytywna (końcowa) z ćwiczeń (0,5)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie modułu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego z elementów (ćwiczenia, wykłady).


Pełny opis:

Moduł obejmuje wykłady (20 godzin) oraz ćwiczenia (40 godzin) i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami genetyki i zasadami dziedziczenia, prezentowanymi na przykładach organizmów modelowych. Treść wykładów prezentuje podstawowe zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem genomów organizmów Pro- i Eukariotycznych (szczegółowy opis zagadnień zamieszczono w opisie tematów wykładów).

Jednostka zajęciowa wykładów: 2 godziny raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Ćwiczenia zapoznają studentów z: podstawowymi pojęciami genetyki, metodami analizy genetycznej, podstawowymi mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych oraz podstawami genetyki populacji (szczegółowe tematy zajęć przedstawiono przy opisie laboratoriów). Jednostka zajęciowa ćwiczeń: 4 godziny raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Damian Gruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.