Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-29A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Kornelia Gudyś, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Paweł Kwiatkowski, Teresa Nowak, Łukasz Radosz, Adam Rostański, Karolina Ryś, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie oceny z laboratorium (0,4) oraz egzaminu (0,6). Ocena z laboratorium jest średnią z kolokwiów i z oceny ciągłej pracy studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Pełny opis:

Przedmiot „Różnorodność świata roślin” dokonuje przeglądu zróżnicowania glonów prokariotycznych i eukariotycznych, roślin zarodnikowych i nasiennych wraz z przybliżeniem zróżnicowania morfologicznego, zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych, obejmując zagadnienia:

- Prokariotyczne fotoautotrofy

- Glony eukariotyczne

- Wyjście roślin na ląd, rola mszaków i psylofitów i teoria telomu;

- Paprotniki kopalne i współczesne;

- Pierwotne nasienne, nagonasienne i gniotowe;

- Okrytonasienne – współczesna klasyfikacja;

- Okrytonasienne – przegląd rzędów i rodzin.

Uwagi:

Opanowanie przedmiotu wymaga przygotowania teoretycznego do zajęć, utrwalenie materiału poznanego na zajęciach i wykładach, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie laboratoriów i wykładów w oparciu o zalecaną literaturę uzupełniającą i wiedzę przyrodniczą, dostępną w środkach masowego przekazu.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Paweł Kwiatkowski, Teresa Nowak, Łukasz Radosz, Adam Rostański, Karolina Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie oceny z laboratorium (0,4) oraz egzaminu (0,6). Ocena z laboratorium jest średnią z kolokwiów i z oceny ciągłej pracy studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Pełny opis:

Przedmiot „Różnorodność świata roślin” dokonuje przeglądu zróżnicowania glonów prokariotycznych i eukariotycznych, roślin zarodnikowych i nasiennych wraz z przybliżeniem zróżnicowania morfologicznego, zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych, obejmując zagadnienia:

- Prokariotyczne fotoautotrofy

- Glony eukariotyczne

- Wyjście roślin na ląd, rola mszaków i psylofitów i teoria telomu;

- Paprotniki kopalne i współczesne;

- Pierwotne nasienne, nagonasienne i gniotowe;

- Okrytonasienne – współczesna klasyfikacja;

- Okrytonasienne – przegląd rzędów i rodzin.

Uwagi:

Opanowanie przedmiotu wymaga przygotowania teoretycznego do zajęć, utrwalenie materiału poznanego na zajęciach i wykładach, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie laboratoriów i wykładów w oparciu o zalecaną literaturę uzupełniającą i wiedzę przyrodniczą, dostępną w środkach masowego przekazu.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Barbara Fojcik, Paweł Kwiatkowski, Teresa Nowak, Adam Rostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie oceny z laboratorium (0,4) oraz egzaminu (0,6). Ocena z laboratorium jest średnią z kolokwiów i z oceny ciągłej pracy studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Pełny opis:

Przedmiot „Różnorodność świata roślin” dokonuje przeglądu zróżnicowania glonów prokariotycznych i eukariotycznych, roślin zarodnikowych i nasiennych wraz z przybliżeniem zróżnicowania morfologicznego, zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych, obejmując zagadnienia:

- Prokariotyczne fotoautotrofy

- Glony eukariotyczne

- Wyjście roślin na ląd, rola mszaków i psylofitów i teoria telomu;

- Paprotniki kopalne i współczesne;

- Pierwotne nasienne, nagonasienne i gniotowe;

- Okrytonasienne – współczesna klasyfikacja;

- Okrytonasienne – przegląd rzędów i rodzin.

Uwagi:

Opanowanie przedmiotu wymaga przygotowania teoretycznego do zajęć, utrwalenie materiału poznanego na zajęciach i wykładach, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie laboratoriów i wykładów w oparciu o zalecaną literaturę uzupełniającą i wiedzę przyrodniczą, dostępną w środkach masowego przekazu.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Barbara Fojcik, Paweł Kwiatkowski, Teresa Nowak, Adam Rostański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie oceny z laboratorium (0,4) oraz egzaminu (0,6). Ocena z laboratorium jest średnią z kolokwiów i z oceny ciągłej pracy studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Pełny opis:

Przedmiot „Różnorodność świata roślin” dokonuje przeglądu zróżnicowania glonów prokariotycznych i eukariotycznych, roślin zarodnikowych i nasiennych wraz z przybliżeniem zróżnicowania morfologicznego, zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych, obejmując zagadnienia:

- Prokariotyczne fotoautotrofy

- Glony eukariotyczne

- Wyjście roślin na ląd, rola mszaków i psylofitów i teoria telomu;

- Paprotniki kopalne i współczesne;

- Pierwotne nasienne, nagonasienne i gniotowe;

- Okrytonasienne – współczesna klasyfikacja;

- Okrytonasienne – przegląd rzędów i rodzin.

Uwagi:

Opanowanie przedmiotu wymaga przygotowania teoretycznego do zajęć, utrwalenie materiału poznanego na zajęciach i wykładach, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie laboratoriów i wykładów w oparciu o zalecaną literaturę uzupełniającą i wiedzę przyrodniczą, dostępną w środkach masowego przekazu.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)