Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-35
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rost-Roszkowska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik, Agnieszka Sosinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest jako średnia ważona ze: średniej ocen uzyskanej z laboratoriów (0,5) oraz egzaminu testowego, który będzie obejmował znajomość anatomii człowieka (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Pełny opis:

Zapoznanie z terminologią anatomiczną. Opis układów, narządów i tkanek budujących organizm człowieka (skóra, układ narządów ruchu, układ pokarmowy, układ oddechowy, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ dokrewny, układ nerwowy i narządy zmysłu). Poznanie zależności w funkcjonowaniu różnych narządów w obrębie danego układu, a także zależności między układami. Znaczenie wiedzy z anatomii człowieka w pracy biologa.

Uwagi:

Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców i pracowników prowadzących zajęcia laboratoryjne w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

Za prawidłową realizację przedmiotu odpowiedzialny jest koordynator (prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska), do którego można się zgłaszać w godzinach konsultacji umówionych wcześniej drogą mailową.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rost-Roszkowska
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Magdalena Rost-Roszkowska, Agnieszka Sosinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest jako średnia ważona ze: średniej ocen uzyskanej z laboratoriów (0,5) oraz egzaminu testowego, który będzie obejmował znajomość anatomii człowieka (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Pełny opis:

Zapoznanie z terminologią anatomiczną. Opis układów, narządów i tkanek budujących organizm człowieka (skóra, układ narządów ruchu, układ pokarmowy, układ oddechowy, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ dokrewny, układ nerwowy i narządy zmysłu). Poznanie zależności w funkcjonowaniu różnych narządów w obrębie danego układu, a także zależności między układami. Znaczenie wiedzy z anatomii człowieka w pracy biologa.

Uwagi:

Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców i pracowników prowadzących zajęcia laboratoryjne w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

Za prawidłową realizację przedmiotu odpowiedzialny jest koordynator (prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska), do którego można się zgłaszać w godzinach konsultacji umówionych wcześniej drogą mailową.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rost-Roszkowska
Prowadzący grup: Magdalena Rost-Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)