Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szulińska
Prowadzący grup: Marek Kaczmarzyk, Kinga Surmiak-Stalmach, Elżbieta Szulińska, Kamila Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Łączna ocena końcowa : Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, będących warunkami zaliczenia laboratoriów i wykładów. Waga średniej ocen za protokoły ćwiczeń: 0,45, waga średniej ocen z kolokwium obejmujących treści ćwiczeń i wykładów: 0,45 oraz obligatoryjne zaliczenie końcowego testu z treści wykładów.- waga; 0,10. (krótki test po zakończeniu zajęć)

Pełny opis:

Student zdobywa wiedzę na temat bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy oraz środowiska pracy. Zapoznaje się z charakterystyką i analizą procesów pracy fizycznej, operatorskiej i umysłowej człowieka; charakterystyką typowych czynników środowiska pracy człowieka, zagrożeń w środowisku pracy i metod zapobiegania tym zagrożeniom, a także charakterystyką głównych problemów ergonomii we współczesnej pracy. Student zdobywa wiedzę na temat podstawowych metod oceny wydolności i obciążenia fizjologicznego człowieka podczas pracy oraz sposobów oceny i kształtowania prawidłowego środowiska pracy. Student zapoznaje się z metodami opracowania wyników pomiarów, szacowania i odniesienia do norm na podstawie tabel, nomogramów i podstawowych zależności empiryczno-matematycznych.

Główne treści zajęć:

•Historia ergonomii; Przedmiot i zakres ergonomii. Sposoby oceny antropometrycznej stanowiska pracy.

•Koszt biologiczny pracy i jego składowe: wysiłek fizyczny, psychiczny i otoczenie pracy. Praca statyczna, praca dynamiczna, metody oceny wydatku energetycznego (zapotrzebowania na energię), metody oceny obciążenia statycznego, monotypia ruchów.

•Percepcja i przetwarzanie informacji. Proces decyzyjny, obieg informacji. Układ człowiek – maszyna – otoczenie pracy. Wysiłek psychiczny: etapy pracy umysłowej, habituacja, monotonia pracy i jej ocena

•Socjologiczne i psychologiczne środowisko pracy: stres w pracy. Fizjologiczne podstawy koncepcji stresu. Skutki stresu ostrego i stresu chronicznego. Sposoby reakcji na stres i przeciwdziałania stresowi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.