Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Małgorzata Gaj, Kornelia Gudyś, Katarzyna Hupert-Kocurek, Alina Kafel, Eugeniusz Małkowski, Agata Nicewicz, Tomasz Płociniczak, Weronika Rupik, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega(ją):

- przygotowane prezentacje

- aktywność ciągła


szczegóły związane z oceną - patrz informacje poniżej o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Seminarium związane jest z poznawaniem, przygotowaniem i prezentowaniem tematów związanych z wyborem promotora. Obejmuje:

- kwerendy piśmiennicze w celu stworzenia własnej bazy artykułów naukowych

- systematyczne studiowanie tematu swojej pracy licencjackiej w oparciu o najnowszą literaturę fachową

- uzupełnienie zestawień i opisów na dany temat lub opracowanie wyników z pracy laboratoryjnej

- praca nad przygotowaniem planu pracy licencjackiej i jej fragmentów (opcjonalnie)

Uwagi:

Grupa seminaryjna związana jest z wyborem promotora

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Bzdęga, Marta Dziewięcka, Małgorzata Gaj, Kornelia Gudyś, Urszula Guzik, Aleksander Herczek, Alina Kafel, Agnieszka Kompała-Bąba, Ewa Kurczyńska, Eugeniusz Małkowski, Mirosław Nakonieczny, Małgorzata Pawlik, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega(ją):

- przygotowane prezentacje

- aktywność ciągła


szczegóły związane z oceną - patrz informacje poniżej o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Seminarium związane jest z poznawaniem, przygotowaniem i prezentowaniem tematów związanych z wyborem promotora. Obejmuje:

- kwerendy piśmiennicze w celu stworzenia własnej bazy artykułów naukowych

- systematyczne studiowanie tematu swojej pracy licencjackiej w oparciu o najnowszą literaturę fachową

- uzupełnienie zestawień i opisów na dany temat lub opracowanie wyników z pracy laboratoryjnej

- praca nad przygotowaniem planu pracy licencjackiej i jej fragmentów (opcjonalnie)

Uwagi:

Grupa seminaryjna związana jest z wyborem promotora

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Sławomir Borymski, Katarzyna Bzdęga, Małgorzata Gaj, Urszula Guzik, Alina Kafel, Ewa Kurczyńska, Eugeniusz Małkowski, Mirosław Nakonieczny, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega(ją):

- przygotowane prezentacje

- aktywność ciągła


szczegóły związane z oceną - patrz informacje poniżej o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Seminarium związane jest z poznawaniem, przygotowaniem i prezentowaniem tematów związanych z wyborem promotora. Obejmuje:

- kwerendy piśmiennicze w celu stworzenia własnej bazy artykułów naukowych

- systematyczne studiowanie tematu swojej pracy licencjackiej w oparciu o najnowszą literaturę fachową

- uzupełnienie zestawień i opisów na dany temat lub opracowanie wyników z pracy laboratoryjnej

- praca nad przygotowaniem planu pracy licencjackiej i jej fragmentów (opcjonalnie)

Uwagi:

Grupa seminaryjna związana jest z wyborem promotora

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Bożena Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)