Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy struktury Eukaryota

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy struktury Eukaryota
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 59 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wolny
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Łukasz Gajda, Dominika Idziak-Helmcke, Dominika Kwiecińska, Anna Ostróżka, Ewa Robaszkiewicz, Weronika Rupik, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z zaliczenia (50%) i egzaminu pisemnego (50%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwiów (waga 5), umiejętności praktycznych (waga 1) i odpowiedzi ustnej w trakcie konwersatoriów (waga 2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania podstawowych struktur i organelli komórkowych. Wyjaśnia definicję tkanki i omawia systemy klasyfikacji, pochodzenie, budowę oraz rozmieszczenie tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją tkanek i organów. Zapoznaje studenta z podstawami mikroskopowej preparatyki przyżyciowej oraz obserwacji preparatów trwałych komórek i tkanek. Student uczy się posługiwania mikroskopem świetlnym oraz nabywa i rozwija umiejętność prowadzenia i dokumentowania prostych obserwacji mikroskopowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 59 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wolny
Prowadzący grup: Florentyna Błaszczyk, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Robert Hasterok, Magdalena Kowalska, Serhii Mykhailyk, Anna Ostróżka, Weronika Rupik, Agnieszka Sosinka, Alicja Tomasiak, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z zaliczenia (50%) i egzaminu pisemnego (50%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwiów (waga 5), umiejętności praktycznych (waga 1) i odpowiedzi ustnej w trakcie konwersatoriów (waga 2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania podstawowych struktur i organelli komórkowych. Wyjaśnia definicję tkanki i omawia systemy klasyfikacji, pochodzenie, budowę oraz rozmieszczenie tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją tkanek i organów. Zapoznaje studenta z podstawami mikroskopowej preparatyki przyżyciowej oraz obserwacji preparatów trwałych komórek i tkanek. Student uczy się posługiwania mikroskopem świetlnym oraz nabywa i rozwija umiejętność prowadzenia i dokumentowania prostych obserwacji mikroskopowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 59 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wolny
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Hanna Gorol, Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Patrycja Mermer, Dominika Raś, Ewa Robaszkiewicz, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z zaliczenia (50%) i egzaminu pisemnego (50%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwiów (waga 5), umiejętności praktycznych (waga 1) i odpowiedzi ustnej w trakcie konwersatoriów (waga 2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania podstawowych struktur i organelli komórkowych. Wyjaśnia definicję tkanki i omawia systemy klasyfikacji, pochodzenie, budowę oraz rozmieszczenie tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją tkanek i organów. Zapoznaje studenta z podstawami mikroskopowej preparatyki przyżyciowej oraz obserwacji preparatów trwałych komórek i tkanek. Student uczy się posługiwania mikroskopem świetlnym oraz nabywa i rozwija umiejętność prowadzenia i dokumentowania prostych obserwacji mikroskopowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 59 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wolny
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Hanna Gorol, Paweł Kaczmarek, Patrycja Mermer, Ewa Robaszkiewicz, Weronika Rupik, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z zaliczenia (50%) i egzaminu pisemnego (50%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwiów (waga 5), umiejętności praktycznych (waga 1) i odpowiedzi ustnej lub pisemnej w trakcie konwersatoriów (waga 2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania podstawowych struktur i organelli komórkowych. Wyjaśnia definicję tkanki i omawia systemy klasyfikacji, pochodzenie, budowę oraz rozmieszczenie tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją tkanek i organów. Zapoznaje studenta z podstawami mikroskopowej preparatyki przyżyciowej oraz obserwacji preparatów trwałych komórek i tkanek. Student uczy się posługiwania mikroskopem świetlnym oraz nabywa i rozwija umiejętność prowadzenia i dokumentowania prostych obserwacji mikroskopowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 59 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wolny
Prowadzący grup: Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Konwersatorium - Egzamin z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)