Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wróbel-Marek
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Małgorzata Polak, Katarzyna Sala, Elżbieta Wolny, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium, konwersatorium i egzaminu.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny (ndst)

50-60% - dostateczny (dst)

61-70% - dostateczny + (dst+)

71-80% - dobry (db)

81-90% - dobry + (db+)

91-100% – bardzo dobry (bdb)

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Pełny opis:

Przedmiot „Biologia komórki” zapozna studenta z budową i funkcjonowaniem komórek eukariotycznych. Student nabędzie wiedzę z tematyki dotyczącej budowy i funkcji wszystkich kompartymentów komórki eukariotycznej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórek i podstawami ich różnicowania, utrwali wiedzę dotyczącą zastosowania odpowiednich technik mikroskopii świetlnej do analizy komórek eukariotycznych oraz współczesnych metod badań stosowanych w biologii komórki.

Uwagi:

Pełny regulamin zajęć z Biologii komórki znajduje się na stronie kursu na platformie Moodle (https://el.us.edu.pl/wnp/course/view.php?id=73). Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów i konwersatoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot w wyznaczonych przez prowadzących godzinach (terminy konsultacji znajdują się w USOS). Student ma możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu go (drogą e-mailową) z nauczycielem akademickim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wróbel-Marek
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama, Robert Hasterok, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Artur Piński, Katarzyna Sala, Elżbieta Wolny, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium, konwersatorium i egzaminu.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny (ndst)

50-60% - dostateczny (dst)

61-70% - dostateczny + (dst+)

71-80% - dobry (db)

81-90% - dobry + (db+)

91-100% – bardzo dobry (bdb)

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na konwersatoriach i laboratoriach.

Pełny opis:

Przedmiot „Biologia komórki” zapozna studenta z budową i funkcjonowaniem komórek eukariotycznych. Student nabędzie wiedzę z tematyki dotyczącej budowy i funkcji wszystkich kompartymentów komórki eukariotycznej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórek i podstawami ich różnicowania, utrwali wiedzę dotyczącą zastosowania odpowiednich technik mikroskopii świetlnej do analizy komórek eukariotycznych oraz podstaw preparatyki materiału biologicznego, a także współczesnych metod badań stosowanych w biologii komórki.

Uwagi:

Pełny regulamin zajęć z Biologii komórki znajduje się na stronie kursu na platformie Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axmGpKdblsHFHpBOsAo2UgvNX5Jn2Amf50sgAbXgM3iQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2d639726-a632-439c-badc-68a589bc6fda&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311). Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów i konwersatoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot w wyznaczonych przez prowadzących godzinach (terminy konsultacji znajdują się w USOS). Student ma możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu go (drogą e-mailową) z nauczycielem akademickim. W przypadku nauczania zdalnego konsultacje również odbywają się w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.