Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metabolizm
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Laboratorium, 52 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Ariel Marchlewicz, Agnieszka Mrozik, Bożena Nowak, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie średnią ważonej oceny końcowej z laboratorium (0,33), konwersatorium (0,33) i egzaminu (0,34). Ocena z laboratorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów cząstkowych (40 pkt.) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (36 pkt.). Ocena z konwersatorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów i pracy własnej studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metabolizmu węglowodanów, lipidów i związków azotu (aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe) w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do zajęć z Modułu Metabolizm jest uzyskanie zaliczenia z Modułu Biochemia strukturalna.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Daria Chlebek, Urszula Guzik, Oliwia Metryka, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie średnią ważonej oceny końcowej z laboratorium (0,33), konwersatorium (0,33) i egzaminu (0,34). Ocena z laboratorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów cząstkowych (65 pkt.), oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (32 pkt.) i projektu (20 pkt.) . Ocena z konwersatorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów i pracy własnej studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metabolizmu węglowodanów, lipidów i związków azotu (aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe) w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do zajęć z Modułu Metabolizm jest uzyskanie zaliczenia z Modułu Biochemia strukturalna.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Ariel Marchlewicz, Oliwia Metryka, Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie średnią ważonej oceny końcowej z laboratorium (0,33), konwersatorium (0,33) i egzaminu (0,34). Ocena z laboratorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów cząstkowych (65 pkt.), oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (32 pkt.) i projektu (20 pkt.) . Ocena z konwersatorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów i pracy własnej studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metabolizmu węglowodanów, lipidów i związków azotu (aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe) w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do zajęć z Modułu Metabolizm jest uzyskanie zaliczenia z Modułu Biochemia strukturalna.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Ariel Marchlewicz, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie średnią ważonej oceny końcowej z laboratorium (0,33), konwersatorium (0,33) i egzaminu (0,34). Ocena z laboratorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów cząstkowych (75 pkt.), oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (40 pkt.) i projektu (20 pkt.) . Ocena z konwersatorium ustalana jest na podstawie uzyskanych punktów z kolokwiów i pracy własnej studenta. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metabolizmu węglowodanów, lipidów i związków azotu (aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe) w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Demonstruje wiedzę dotyczącą integracji metabolizmu, tworzenia i przechowywania energii w komórce. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa manualnych umiejętności w pracy laboratoryjnej. Zbierając dane empiryczne doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do zajęć z Modułu Metabolizm jest uzyskanie zaliczenia z Modułu Biochemia strukturalna.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)