Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomatematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-66
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomatematyka
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Marcin Lipowczan, Jerzy Nakielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Marcin Lipowczan, Jerzy Nakielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie pisemnego egzaminu, który odbywa się w sesji egzaminacyjnej. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z egzaminu (51%) i ćwiczeń (49%).


Uwagi:

Zajęcia prowadzą:

dr hab. Jerzy Nakielski, profesor UŚ

dr Marcin Lipowczan

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Agata Burian, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia, Jerzy Nakielski, Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie pisemnego egzaminu, który odbywa się w sesji egzaminacyjnej. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z egzaminu (51%) i ćwiczeń (49%).


Uwagi:

Zajęcia prowadzą:

dr hab. Jerzy Nakielski, profesor UŚ

dr Marcin Lipowczan

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)