Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka dla biotechnologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-69
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biofizyka dla biotechnologów
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Dorota Kwiatkowska, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia, Jerzy Nakielski, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Dorota Kwiatkowska, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia, Jerzy Nakielski, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz kolokwium zaliczeniowego obejmującego zagadnienia

prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności.


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu podstaw biofizyki celem lepszego rozumienia problemów biologicznych oraz umiejętności

wieloaspektowego, ścisłego ujmowania problemów, podkreślenie konieczności stosowania metod fizyki, matematyki i informatyki we

współczesnej biologii, stosowanie przyrządów oraz analiza wyników pomiarów.

Uwagi:

Student zalicza ćwiczenia na ocenę na podstawie pisemnych sprawozdań z wykonania ćwiczeń. Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Dorota Kwiatkowska, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia, Jerzy Nakielski, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz kolokwium zaliczeniowego obejmującego zagadnienia

prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności.


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu podstaw biofizyki celem lepszego rozumienia problemów biologicznych oraz umiejętności

wieloaspektowego, ścisłego ujmowania problemów, podkreślenie konieczności stosowania metod fizyki, matematyki i informatyki we

współczesnej biologii, stosowanie przyrządów oraz analiza wyników pomiarów.

Uwagi:

Student zalicza ćwiczenia na ocenę na podstawie pisemnych sprawozdań z wykonania ćwiczeń. Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowak
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Agata Burian, Dorota Kwiatkowska, Marcin Lipowczan, Anna Nowak, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń (0.5), oraz kolokwium zaliczeniowego obejmującego zagadnienia

prezentowane na wykładach (0.5). Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu tych aktywności.


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu podstaw biofizyki celem lepszego rozumienia problemów biologicznych oraz umiejętności wieloaspektowego, ścisłego ujmowania zagadnień, podkreślenie konieczności stosowania metod fizyki, matematyki i informatyki we współczesnej biologii, stosowanie przyrządów oraz analiza wyników pomiarów.

Uwagi:

Student zalicza ćwiczenia na ocenę na podstawie pisemnych sprawozdań z wykonania ćwiczeń. Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)