Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dawidowski
Prowadzący grup: Wojciech Bielas, Łukasz Dawidowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.


Ocena z modułu obliczona jest wg następującego wzoru:

x=0,67*y+0,33*z,

gdzie:

x - ocena z modułu

y - ocena z egzaminu

z - ocena z ćwiczeń

Ocena z modułu zaokrąglana jest wg standardowych reguł.


W przypadku uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugi terminie, lub zdania egzaminu w drugim terminie w miejsce, odpowiednio, y i x wstawiane są średnie ocen z obu terminów.

Pełny opis:

Zbiory, funkcje, liczby rzeczywiste jako baza matematycznego opisu rzeczywistości.

Dynamika zjawisk w czasie dyskretnym o nieograniczonym horyzoncie czasowym: ciągi i szeregi, ich własności, zbieżność i kryteria zbieżności.

Funkcje rzeczywiste -- opis zależności między zmiennymi typu ciągłego, jako narzędzie do modelowania związków między wybranymi parametrami, opisującymi zjawiska przyrodnicze.

Rachunek różniczkowy:

Analiza lokalnej i globalnej zmienności funkcji w oparciu o badanie geometrycznego kształtu jej wykresu; wykorzystanie do tego celu pochodnych pierwszego rzędu i pochodnych wyższych rzędów; badanie zachowania funkcji na krańcach jej dziedziny.

Twierdzenie o wartości średniej i wielomiany Taylora -- wykorzystanie pochodnych do przybliżonego obliczania wartości funkcji i do badania lokalnego kształtu wykresu poprzez porównanie z funkcjami liniowymi, kwadratowymi i wielomianami trzeciego stopnia z oceną jakości przybliżenia.

Rachunek całkowy:

Całki jako narzędzie do globalnego odtwarzania funkcji w wyniku syntezy informacji o jej zachowaniu lokalnym. Geometryczne wykorzystanie całek, np. do obliczania pól.

Statystyka:

Tworzenie syntetycznego opisu parametrów zbiorowości i zjawisk masowych i wykrywanie związków między tymi parametrami w oparciu o analizę (celowo) zgromadzonych danych empirycznych.

Wypracowanie specyficznego języka do statystycznego opisu i prezentacji użytecznej informacji o zjawiskach przyrodniczych i społecznych na podstawie statystycznej analizy zbioru danych.

Wykorzystanie wyników analizy danych częściowych do formułowania wniosków (podejmowaniu decyzji) na temat zbiorowości generalnej, z której pobrano przebadaną próbkę.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dawidowski
Prowadzący grup: Łukasz Dawidowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.