Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik
Prowadzący grup: Rozalia Czoik, Wojciech Pisarski, Barbara Szpikowska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią ważoną oceny z egzaminu (waga 0,5) i końcowej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5).

Poszczególne oceny, zarówno z egzaminu jak i ostateczna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, muszą być pozytywne.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujący materiał:

Chemia ogólna i nieorganiczna: Pojęcia podstawowe i prawa, teoria atomistyczna, stechiometria, metody badawcze w chemii, reakcje w roztworach wodnych, teoria kwasów i zasad, reakcje utleniania i redukcji, elektrochemia, budowa atomów, struktura elektronowa atomu, powłoki elektronowe, orbitale atomowe i cząsteczkowe, hybrydyzacja, wiązania chemiczne, układ okresowy pierwiastków, właściwości pierwiastków grup głównych i ich związków. Chemia organiczna i polimerów: podstawowe pojęcia i nazewnictwo w chemii organicznej i polimerów, grupy funkcyjne, rodzaje reakcji, budowa i właściwości węglowodorów, związki alifatyczne i aromatyczne, izomeria, stereochemia, konfiguracja i konformacja, budowa i właściwości związków organicznych tlenu i azotu, reakcje polimeryzacji, budowa, rodzaje i właściwości polimerów.

Na zajęciach laboratoryjnych student :

- zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpiecznej i nie zatruwającej środowiska pracy w laboratorium chemicznym; z rodzajami szkła laboratoryjnego oraz przyrządami używanymi w laboratorium chemicznym

- zapoznaje się z teoretycznymi podstawami zasadniczych technik laboratoryjnych stosowanych w trakcie otrzymywania, rozdzielania, wyodrębniania i oczyszczania substancji chemicznych (krystalizacja, destylacja, ekstrakcja, sublimacja, chromatografia)

- wykonuje ćwiczenia praktyczne związane z przeprowadzania różnego typu reakcji w roztworach wodnych i rozwija umiejętność pisania reakcji chemicznych

W ramach pracy własnej student:

- przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia korzystając z dostępnej literatury - w tymżródła elektroniczne

- opracowuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń i przygotowuje sprawozdanie zgodnie z dostarczonym wzorem

- w oparciu o notatki z zajęć i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy

Uwagi:

Wymaga się od studenta przygotowania teoretycznego do ćwiczeń laboratoryjnych oraz przewidzianych sprawdzianów poprzez samodzielną pracę ze wskazaną literaturą.

Przygotowanie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.