Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia, teledetekcja i GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia, teledetekcja i GIS
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Błaszczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Błaszczyk, Mateusz Czapla, Wojciech Dobiński, Michał Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Średnia ocen z wykładu i ćwiczeń;


Ocena z ćwiczeń stanowi średnią z kolokwium zaliczeniowego oraz ocen cząstkowych


Oceną z wykładu jest ocena z testu przeprowadzonego podczas sesji egzaminacyjnej.

Pełny opis:

Wykłady modułu Teledetekcja i GIS mają umożliwić studentowi poznanie:

• metod sporządzania map (rodzaje, obowiązujące układy współrzędnych i systemy odniesienia, zasady tworzenia, generalizacji);

• byłych i obecnie stosowanych sposobów pozyskiwania danych o środowisku metodami teledetekcyjnymi z pułapu lotniczego i satelitarnego z uwypukleniem możliwości sensorów pracujących poza pasmem widzialnym fal elektromagnetycznych;

• możliwości wykorzystania systemów GIS w zarządzaniu i ochroną środowiska;

Na laboratorium student:

• zapoznaje się praktycznie z wykorzystaniem danych zawartych na mapach topograficznych oraz tematycznych, zdjęciach lotniczych i obrazach satelitarnych obejmujących zagadnienia dotyczące ochrony środowiska;

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje projekty GIS wskazane przez prowadzącego;

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zadań objętych zajęciami laboratoryjnymi;

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy;

• opracowuje zadania wskazane przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne;

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje o aktualnych metodach dotyczących pozyskiwania i zarządzania danymi o środowisku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.