Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Agnieszka Czerwonka, Agata Daszkowska-Golec, Marta Dziewięcka, Joanna Elsner, Małgorzata Gaj, Renata Kurtyka, Dorota Kwiatkowska, Michał Ludynia, Anna Markowicz, Agnieszka Mrozik, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Agnieszka Siemieniuk, Sławomir Sułowicz, Iwona Szarejko, Miriam Szurman-Zubrzycka, Joanna Szymanowska-Pułka, Anna Urbisz, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, raporty cząstkowe oraz sprawozdanie końcowe.

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta ze specyfiką i kierunkami badań prowadzonych w wybranej Katedrze lub Zakładzie. W czasie zajęć laboratoryjnych student

wprowadzany jest stopniowo w poszczególne etapy procesu badawczego. Szczególną uwagę zwraca się na specyfikę metodologii badań w zakresie

wybranej specjalizacji. Student uczy się różnych metod oraz ocenia ich skuteczność i wartość poznawczą. Uczy się walidacji tychże metod pod kątem ich czułości, dokładności, powtarzalności, czaso- i kosztochłonności. Pod nadzorem opiekuna ocenia możliwości wykorzystania danej metody do

rozwiązania określonego problemu badawczego. Ćwiczy konstruowanie roboczych hipotez, a następnie projektuje możliwe scenariusze ich

zweryfikowania. Jest wdrażany do samokontroli, planowania swoich działań w pracowni, dostosowywania się do harmonogramu prac w laboratorium,

samodzielnego przygotowania bazy materiałowo-sprzętowej, systematycznego i starannego prowadzenia dziennika oznaczeń i całej dokumentacji prac prowadzonych w laboratorium.

Uwagi:

Informacje o prowadzeniu zajęć dla poszczególnych grup znajdują się poniżej w "Informacje dla grupy...."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.