Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinformatyka
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Miriam Szurman-Zubrzycka, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 3 aktywności studenta:

- oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2)

- kolokwiów cząstkowych (0,2)

- zaliczenia końcowego – realizacji projektu in silico (0,6)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Zaliczenie końcowe ma formę eksperymentu in silico przeprowadzanego w formie analizy przy komputerze. Każdy student przygotowuje analizę będącą studium przypadku obejmujące pełną analizę bioinformatyczną z wykorzystaniem metod analitycznych poznanych w czasie realizacji kursu. Zadanie studenta polega na identyfikacji nowego genu będącego przedmiotem studium.

Każde z zadań w teście ma określoną punktację. Finalnie możliwe jest zdobycie 20 punktów. Skala ocen następująca:

20 pkt bdb

17-19.5 pkt db+

15-16.5 pkt db

12.5-14.5 dst+

11-12 pkt dst

<10.5 ndst


Pełny opis:

Szczególny nacisk położony jest na poznanie różnych metod stosowanych w analizach bioinformatycznych. W przeprowadzonych pod kierunkiem prowadzącego analizach student nabywa umiejętności wyszukiwania informacji w dostępnych bazach danych, gromadzenia informacji pochodzących z eksperymentów biologicznych oraz podstawowych analiz bioinformatycznych. Ponadto, studenci zapoznają się w metodami analizy danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na zajęciach prowadzący wykorzystuje metody grywalizacji w procesie dydaktycznym przez co prowadzący aktywizuje studentów i z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, jak np. quizy Kahoot lub Mentimeter utrwala ze studentami wiedzę na bieżąco w czasie zajęć. W trakcie zajęć z Bioinformatyki są wykorzystywane treści artykułów oryginalnych i przeglądowych w języku angielskim w celu projektowania eksperymentów oraz analizy i interpretacji ich wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Miriam Szurman-Zubrzycka, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 3 aktywności studenta:

- oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2)

- kolokwiów cząstkowych (0,2)

- zaliczenia końcowego – realizacji projektu in silico (0,6)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Zaliczenie końcowe ma formę eksperymentu in silico przeprowadzanego w formie analizy przy komputerze. Każdy student przygotowuje analizę będącą studium przypadku obejmujące pełną analizę bioinformatyczną z wykorzystaniem metod analitycznych poznanych w czasie realizacji kursu. Zadanie studenta polega na identyfikacji nowego genu będącego przedmiotem studium.

Każde z zadań w teście ma określoną punktację. Finalnie możliwe jest zdobycie 20 punktów. Skala ocen następująca:

20 pkt bdb

17-19.5 pkt db+

15-16.5 pkt db

12.5-14.5 dst+

11-12 pkt dst

<10.5 ndst


Pełny opis:

Szczególny nacisk położony jest na poznanie różnych metod stosowanych w analizach bioinformatycznych. W przeprowadzonych pod kierunkiem prowadzącego analizach student nabywa umiejętności wyszukiwania informacji w dostępnych bazach danych, gromadzenia informacji pochodzących z eksperymentów biologicznych oraz podstawowych analiz bioinformatycznych. Ponadto, studenci zapoznają się w metodami analizy danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na zajęciach prowadzący wykorzystuje metody grywalizacji w procesie dydaktycznym przez co prowadzący aktywizuje studentów i z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, jak np. quizy Kahoot lub Mentimeter utrwala ze studentami wiedzę na bieżąco w czasie zajęć. W trakcie zajęć z Bioinformatyki są wykorzystywane treści artykułów oryginalnych i przeglądowych w języku angielskim w celu projektowania eksperymentów oraz analizy i interpretacji ich wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 3 aktywności studenta:

- oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2)

- kolokwiów cząstkowych (0,2)

- zaliczenia końcowego – realizacji projektu in silico (0,6)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Zaliczenie końcowe ma formę eksperymentu in silico przeprowadzanego w formie analizy przy komputerze. Każdy student przygotowuje analizę będącą studium przypadku obejmujące pełną analizę bioinformatyczną z wykorzystaniem metod analitycznych poznanych w czasie realizacji kursu. Zadanie studenta polega na identyfikacji nowego genu będącego przedmiotem studium.

Każde z zadań w teście ma określoną punktację. Finalnie możliwe jest zdobycie 20 punktów. Skala ocen następująca:

20 pkt bdb

17-19.5 pkt db+

15-16.5 pkt db

12.5-14.5 dst+

11-12 pkt dst

<10.5 ndst


Pełny opis:

Szczególny nacisk położony jest na poznanie różnych metod stosowanych w analizach bioinformatycznych. W przeprowadzonych pod kierunkiem prowadzącego analizach student nabywa umiejętności wyszukiwania informacji w dostępnych bazach danych, gromadzenia informacji pochodzących z eksperymentów biologicznych oraz podstawowych analiz bioinformatycznych. Ponadto, studenci zapoznają się w metodami analizy danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na zajęciach prowadzący wykorzystuje metody grywalizacji w procesie dydaktycznym przez co prowadzący aktywizuje studentów i z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, jak np. quizy Kahoot lub Mentimeter utrwala ze studentami wiedzę na bieżąco w czasie zajęć. W trakcie zajęć z Bioinformatyki są wykorzystywane treści artykułów oryginalnych i przeglądowych w języku angielskim w celu projektowania eksperymentów oraz analizy i interpretacji ich wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Agnieszka Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)